Hemställan: Inkludera energibranschen i utökad provtagning

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Regeringen har i veckan gett Folkhälsomyndigheten i uppdrag att utveckla arbetet med testning av covid-19. Energiföretagen lyfter i en hemställan till myndigheten att energibranschen utgör en samhällsviktig verksamhet och att även personal i nyckelfunktioner inom energiförsörjningen bör omfattas om testning utökas.

Regeringen har i veckan gett Folkhälsomyndigheten i uppdrag att utveckla arbetet med testning av covid-19. Syftet är att snarast utöka antalet tester och etablera riktlinjer för testningen.

Detta handlar om att dels om att säkerställa de tester som behövs för de prioriterade grupperna inom hälso- och sjukvården, patienter och personal. Uppdraget innebär också att se över en utökad testning inte bara för sjuka utan även för immunitet. Utöver hälso- och sjukvården skall myndigheten också se över en utökad testning för annan personal inom verksamheter som kan anses vara särskilt viktiga

Energibranschen utgör en samhällsviktig verksamhet. Om testning utökas anser Energiföretagen att personal i nyckelfunktioner inom energiförsörjningen också bör omfattas. Energiföretagen vill även ges en möjlighet att bidra med fakta och underlag om energiförsörjningen och branschen till det analysarbete som görs kring en utökad testning.

Därför har Energiföretagen Sverige under fredagen skickat in en hemställan om detta till Folkhälsomyndigheten (öppnas som pdf).

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Hannes Borg

Hannes Borg

Ansvarig samhällskontakter
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 27 04
E-post: hannes.borg@energiforetagen.se