IEA: global energinedgång i år efter Covid-19

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Den pågående pandemin påverkar det globala energisystemet mer än någonting annat, sedan andra världskriget. Det kan inte jämföras med finanskrisens påverkan år 2008 till exempel. Samtidigt förutspås minskade utsläpp av koldioxid med 8 procent. Det konstateras i en ny studie från International Energy Agency, IEA.

Studien Global Energy Review baseras på en analys av data som samlats in i över 100 dagar. Författarna har också antagit hur energianvändningen och utsläppen av koldioxid fortsatt utvecklas över resten av år 2020.

”Det är en historisk chock”, säger Dr Fatih Birol, IEA:s exekutivdirektör och nämner främste nedgången i efterfrågan på kol, olja och gas, medan förnybara energikällor klarar sig bättre.

Rapporten pekar på en globalt minskad efterfrågan på energi på 6 procent år 2020. USA tappar 9 procent och EU 11 procent. Som ett resultat av dessa trender minskar utsläppen av koldioxid med 8 procent globalt och når lägsta utsläppsnivå sedan 2010. Minskningen av koldioxidutsläpp blir därmed sex gånger större än under finanskrisen år 2008.

Läs eller ladda ned rapporten här

Läs pressmeddelande från IEA här

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Daniel Wennick

Daniel Wennick

Chef Energiföretagen Sveriges Brysselkontor
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: +32 (0)473 57 41 76
E-post: daniel.wennick@energiforetagen.se