Webbinarium: Kontrollstation för Samling för nätkapacitet

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Den 27 april är du varmt välkommen att delta i ett webbinarium där Energiföretagen samlar nyckelaktörer för att utvärdera framdriften i arbetet med att lösa elnätskapacitetsbristen. Webbinariet är öppet för alla.

Nätkapacitetsproblematiken i svenska tillväxtregioner blev akut under 2019. Energiföretagen Sverige startade därför initiativet Samling för nätkapacitet - ett initiativ där energibranschen, lokala företrädare, myndigheter och näringsliv inventerade möjliga lösningar på kapacitetsbristen. Tre dialogmöten arrangerades under 2019. Vid det sista mötet, den 7 oktober, överlämnades en bruttolista med lösningsförslag till regeringen. Kort därefter lades regeringsuppdrag till både Energimarknadsinspektionen och Länsstyrelserna.

Den 27 april samlar Energiföretagen företrädare för utredningarna samt Infrastrukturdepartementet till ett webbinarium för att utvärdera framdriften i arbetet med att lösa kapacitetsbristen.

Du är varmt välkommen att anmäla dig till vårt webbinarium i Samling för nätkapacitet. Anmäl dig här.

Datum: 27 april 2020, 12.00-13.00

Plats: Energiföretagen Sverige, Olof Palmes gata 31, Stockholm

Preliminärt program:
12.00 - Pernilla Winnhed introducerar Samling för nätkapacitet

12.10 - Elon Strömbäck presenterar Energimarknadsinspektionens uppdrag

12.20 - Johnny Kjellström presenterar Länsstyrelsernas uppdrag

12.30 - Ei, Länsstyrelserna samt, Joakim Cejie, Infrastrukturdepartementet, utvärderar framdriften utifrån Samling för nätkapacitets topp-tio-förslag: Vad är på rull? Vilka slutsatser kan dras?

13.00 - Slut

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Sara Emanuelsson

Sara Emanuelsson

Ansvarig EU-samordning och fossilfria transporter
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 26 56
E-post: sara.emanuelsson@energiforetagen.se