Nordenergi: Öka EU:s fokus på gröna investeringar

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Nordenergi har tagit fram synpunkter på EU:s arbete med anledning av Covid-19 pandemin och riktar budskapet till Europeiska kommissionen, ministerrådet och Europaparlamentet. Det är viktigt för Nordenergi att kommissionen upprätthåller tidplanen för EU:s gröna giv där ett flertal förslag på klimatområdet ingår.

I sin skrivelse lyfter Nordenergi vikten av att EU, vid återhämtningen av Coronakrisen, fortsätter fokusera sina investeringar för att nå hållbar tillväxt. De europeiska och nationella stödprogram som kommer i krisens spår bör bidra till att öka takten mot en grönare ekonomi. Energiomställningen och storskalig elektrifiering kommer att kräva omfattande investeringar i infrastruktur, ny teknik och nya tjänster.  Nordenergi vill därför att en del av EU:s finansiering för att komma ur krisen ska riktas mot infrastrukturinvesteringar inom energisektorn.

Nordenergi lyfter särskilt:

  • Behåll tidplanen för "the green deal" och öka ambitionsnivån. Utvärdera och stärk EU:s utsläppshandelssystem (EU ETS).
  • Uppmuntra användandet av europeiska medel för att främja en grön återhämtning.
  • Prioritera infrastruktur och teknik som bidrar till en klimatneutral europeisk ekonomi.
  • Stödsystem ska så långt som möjligt vara marknadsbaserade och fokusera på efterfrågesidan, för nya tjänster och tekniker. 

Läs hela skrivelsen från Nordenergi. 

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Daniel Wennick

Daniel Wennick

Chef Energiföretagen Sveriges Brysselkontor
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: +32 (0)473 57 41 76
E-post: daniel.wennick@energiforetagen.se