Nu syns Corona-effekter på elanvändningen även i Sverige

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Energiföretagen har tidigare rapporterat att elanvändningen i Sverige endast minskat marginellt och att de historiskt låga elpriserna inte har ett samband med Coronakrisen. Nu ser vi dock för första gången en tydlig nedgång i elanvändningen när vi jämför med genomsnittet för motsvarande period de senaste fem åren.

En utmaning i att söka identifiera coronaeffekter är att vi är inne i en period där elanvändningen minskar automatiskt på grund av högre temperaturer och mer dagsljus. Därför ska jämförelser göras med motsvarande månad tidigare år för att ge en rättvisande bild.

I diagrammet nedan jämförs elanvändningen i MWh innevarande år, med genomsnittet för de senaste fem åren, och här framgår tydligt ett brantare fall i elanvändningen under de senaste tre veckorna. 

Detta sammanfaller väl med de produktionsneddragningar som aviserats från massa- och pappersindustrin. SCA, Stora Enso, UPM och Holmen stoppar eller reducerar produktionen i fem pappersbruk som en försiktighetsåtgärd för att möta marknadssituationen. Även i Norge har Norske Skog stängt två pappersmaskiner. Totalt rör det sig om ca 1500 MW som tidvis kommer att vara borta. 

Nedgången i elanvändningen uppgår till ca 5 procent.

– Det är svårt att dra definitiva slutsatser på grund av den naturliga minskningen så här års, men tendensen är klar, säger Magnus Thorstensson, marknadsanalytiker på Energiföretagen Sverige.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Magnus Thorstensson

Magnus Thorstensson

Ansvarig råkraftmarknad
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 28 06
E-post: magnus.thorstensson@energiforetagen.se