Regeringsbeslut om lagrådsremiss om biooljeskatt

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Regeringen beslutade den 20 augusti om att överlämna en lagrådsremiss med förslag om att införa energi- och koldioxidskatt för grödebaserade biooljor från och med den 1 januari 2021.

Regeringens förslag innebär att grödebaserade biooljor för värmeproduktion kommer att behöva betala full energi- och koldioxidskatt, på samma nivå som fossila bränslen, från årsskiftet. Detta samtidigt som man fortsätter föra dialog om att grödebaserade drivmedel ska fortsätta vara skattebefriade.

– Det är mycket beklagligt att regeringen väljer att gå vidare med förslaget om att införa energi- och koldioxidskatt på grödebaserade biooljor för värmeproduktion från årsskiftet, trots remisskritiken. Det är motsägelsefullt att regeringen samtidigt väljer att ta strid gentemot EU-kommissionen för motsvarande skattebefrielse för biodrivmedel med tillämpning av samma bestämmelse i EU:s statsstödsregler. Det är också anmärkningsvärt att regeringen tror sig kunna göra bättre bedömningar av konsekvenserna för branschen än branschaktörerna själva vad gäller vilka ökade klimatutsläpp och kostnader som uppstår till följd av skatteförslaget. Regeringens skattepolitik skapar nu tyvärr stor osäkerhet inför fjärrvärmebranschens investeringar i att fasa ut de sista fossila bränslena, kommenterar Erik Thornström, ansvarig för skatter och styrmedel på Energiföretagen Sverige.

Enligt förslaget kommer skattebefrielse medges för biogas och biogasol som inte är framställd av livsmedels- eller fodergrödor. En förutsättning för att skattebefrielse ska kunna medges är att biogasen eller biogasolen vid skattskyldighetens inträde omfattas av ett anläggningsbesked enligt lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen. Den 29 juni beslutade EU-kommissionen att godkänna Sveriges skattebefrielser för biogas och biogasol för uppvärmning i ytterligare tio år fram till och med den 31 december 2030.

Lagrådsremissen i sin helhet kan läsas här.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Erik Thornström

Erik Thornström

Ansvarig skatter och styrmedel - resurseffektivitet och energianvändning
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 27 08
E-post: erik.thornstrom@energiforetagen.se