Elprisets utveckling efter avregleringen – en hackig berg-och dalbana

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

I somras har spotpriset på den nordiska elbörsen varit lägre än någonsin sedan elmarknaden avreglerades 1996. En studie av kurvan visar hur toppar och bottnar kan förklaras främst av variationer i väder och kostnader kopplade till elproduktion.

De utgifter som svenska elkunder betalar består av tre delar:

  • Kostnaden till elhandelsföretaget, som säljer el till kunden.
  • Kostnaden till elnätsföretaget, som transporterar el till kunden.
  • Kostnaden till samhället i form av skatter och avgifter.

Spotpriset ligger bakom de elpriser som elhandelsföretagen erbjuder till kunderna, alltså punkt ett i listan ovan. Elprisavtal kan vara rörliga och följer då spotprisets rörelser, medan avtal med fast elpris följer en förväntad framtida utveckling av spotpriset. Vi kan se att spotpriset varierat sedan 1996 av angivna orsaker i bilden. Enheten Euro/MWh motsvarar ungefär öre/kWh i kurvan ovan.

Lägsta priserna någonsin i somras

Årsskiftet 2019/20 medförde ett markant brott i kurvan. Uteblivna vintertemperaturer, mycket vind och en kraftigt förbättrad hydrologi pressade ner elpriserna. Ovanpå detta svepte coronapandemin över världen vilket dämpade efterfrågan på el och därmed priset.

Det lägsta priset någonsin noterades nyligen, då veckogenomsnitt för det så kallade systempriset (som kurvan visar) var 1,7 öre/kWh för vecka 31.

Läs om elprisernas uppbyggnad och utveckling

Vi rekommenderar den intresserade till vidare läsning på vår webbplats om elpriserna.

Läs på Energiföretagens webbplats om spotprisets utveckling

Läs om elprisets uppbyggnad här

Läs en fyrsidig broschyr som mer i detalj tar upp kundens elkostnader och bakomliggande faktorer

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Magnus Thorstensson

Magnus Thorstensson

Ansvarig råkraftmarknad
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 28 06
E-post: magnus.thorstensson@energiforetagen.se