Vi ser fram emot en modern miljöprövning

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över det nuvarande systemet för miljöprövning och lämna förslag på åtgärder. Energiföretagen välkomnar initiativet och trycker på vikten av att kortare ledtiderna för tillståndsprocesser om Sverige ska kunna nå målet om fossilfrihet 2045.

Foto: Jennie Pettersson

Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över det nuvarande systemet för miljöprövning och lämna förslag på åtgärder för att uppnå en modernare och mer effektiv miljöprövning. Syftet med utredningen är att genom horisontella förändringar i miljöprövningen underlätta för miljö- och klimatförbättrande investeringar och åstadkomma snabbare och enklare prövningsprocesser samtidigt som ett bibehållet miljöskydd säkerställs.

Energiföretagen välkomnar detta initiativ. Ingela Lindqvist som är mark- och miljöjurist på Energiföretagen kommenterar:

- Det är svårt att se ett enskilt alexanderhugg som kommer leda till dramatiskt kortade ledtider. Energiföretagen välkomnar därför att utredningen får ett brett uppdrag. Det innebär att man måste vända på de olika stenar som finns för att identifiera alla möjliga förbättringar som kan leda till effektivare och mer förutsägbara processer. Det är ett både stort och viktigt arbete och vi ser fram emot att bidra på alla sätt vi kan.

Sveriges klimatmål anger att vi som land inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser senast 2045. Det är ett ambitiöst mål som dock är fullt möjligt att nå enligt Energiföretagen - men inte med dagens styrmedel.

- För att energibranschen ska kunna vara den motor i omställningen till fossilfrihet som vi önskar vara så behövs flera regeländringar. En av de allra viktigaste är effektivare tillståndsprocesser. Sett utifrån de stora investeringar som behöver göras, både i kraftproduktion och elnät, är 2045 inte långt borta, tvärtom. Ledtiderna för tillståndsprocesser kan idag vara över 10 år och de måste kortas radikalt.

Ta del av kommittédirektivet på regeringens hemsida. Uppdraget ska redovisas 15 december 2021.

Läs Energiföretagens rapport Färdplan el - mot ett fossilfritt samhälle.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Ingela Lindqvist

Ingela Lindqvist

Jurist
Enhet: Stab och medlemsdialog
Telefon: 08-677 25 01
E-post: ingela.lindqvist@energiforetagen.se