Färdplan Energi: Slutpresentation tidslinjer 27/1

Publicerat av: Annika Johannesson ·

Under 2020 har Energiföretagen Sverige i bred samverkan med andra aktörer arbetat med att ta fram tidslinjer, inom projektet Färdplan Energi. Nu slutpresenterar vi tidslinjerna, som på ett konkret sätt visar vad som behöver göras inom energisektorn och i samhället, när och av vem, för att målet om ett fossilfritt samhälle 2045 ska nås. Många branscher pekar på fossilfri el som nyckeln till samhällets omställning, så hinder inom energisektorn behöver åtgärdas snarast för att möjliggöra samhällets omställning.

Välkommen till vårt andra webbinarium om tidslinjer för klimatomställningen, framtagna inom Färdplan Energi. Webbinariet hålls den 27 januari 2021, kl. 10.00-12.00. 
Följ sändningen här.

Nu presenteras helheten för de tidslinjer Energiföretagen har tagit fram i samverkan med medlemsföretag, andra färdplansaktörer, berörda företag och organisationer. Utöver de fem deltidslinjer vi presenterade vid det första webbinariet i september ingår ytterligare sex deltidslinjer.

Under webbinariet kommer tidslinjerna även kommenteras och överlämnas till regeringen. Energibranschens förhoppning är att de ska vara en god hjälp i regeringens fortsatta arbete med att underlätta omställningen till ett samhälle med nettonollutsläpp år 2045. En omställning som är tydligt beroende av att hinder inom energisektorn undanröjs, så att både produktion och överföring kan uppfylla andra sektorers ambitioner att ställa om.

Program

Välkommen och inledning

Gunilla Andrée, tf vd Energiföretagen Sverige och moderator Henrik Wingfors, enhetschef Energisystem, Energiföretagen Sverige

Tidslinje Färdplan Energi, helheten

Anna Regnstrand, projektledare Färdplan Energi, Energiföretagen Sverige och Martin Olin, projektledare, Energiföretagen Sverige

Fördjupning i fyra tidslinjer med sakkunniga från Energiföretagen Sverige

  • Tidslinje kortare och effektivare tillståndsprocesser elnät och markåtkomst
  • Tidslinje minskade utsläpp från plast
  • Tidslinje transportsektorn
  • Tidslinje effektiv elmarknad

Paus 5 min

Överlämning av tidslinjen till regeringen

Energiminister Anders Ygeman, S, tar emot slutsatserna från Gunilla Andrée, Energiföretagen.

Vilken skillnad gör tidslinjerna?

Panelsamtal med:
Truls Borgström, Samordnare för nationell elektrifieringsstrategi på Infrastrukturdepartementet
Svante Axelsson, nationell samordnare Fossilfritt Sverige
Gunilla Andrée, tf vd Energiföretagen
Charlotta Sund, vd och koncernchef Tekniska verken i Linköping

Avslutning

Moderator Henrik Wingfors

Tid, plats och anmälan

Webbinariet sänds den 27 januari kl 10.00-12.00. på Energiföretagens play-kanal.
Anmäl dig här.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Anna Regnstrand

Anna Regnstrand

Strategisk projektledare energisystem och elnät
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08 677 26 37
E-post: anna.regnstrand@energiforetagen.se