Se webbinariet "Återsamling nätkapacitet" i efterhand

Brist på överföringskapacitet i elnäten fortsätter att vara ett problem. Så väl för att föra över kraft från den norra delen av landet till den södra, liksom inom olika regioner. Den 4 december samlade vi därför nära tjugo representanter från politiken, myndigheter, elnätsföretag liksom andra samhällsviktiga branscher, för att diskutera om vi har någon lösning i sikte. Du lyssnar på de spännande diskussionerna och tar del av presentationerna via Energiföretagen.se/play.

Gå in på www.energiforetagen.se/play för att se programmet, lyssnar på de spännande diskussionerna och tar del av presentationerna från Återsamling nätkapacitet

Utmaningarna med bristande nätkapacitet har varit uppenbara under en tid och blev akuta i början av förra året. Därför samlade Energiföretagen därför politiker, myndigheter, elnätsföretag och andra intressenter vid ett antal dialogmöten för att diskutera hinder och möjliga lösningar framåt, med ett avslutade möte på sensommaren 2019. Strax därefter på hösten fick Energimarknadsinspektionen och fyra Länsstyrelser regeringsuppdrag för att analysera frågan och komma med förslag på åtgärder.

Den 4 december återsamlades vi så för att lyssna på vad myndighetsuppdragen resulterat i och om vi kommit närmare en lösning på den alltjämt växande kapacitetsutmaningen. Nu kan du lyssna på seminariet i efterhand och ta del av presentationerna som gavs.