Skärpta klimatmål i EU

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

EU:s stats- och regeringschefer har nu kommit överens om ett nytt skärpt klimatmål inför 2030. Energiföretagen välkomnar beslutet och kommer nu att arbeta tillsammans med medlemsföretagen för ge inspel till kommissionens efterföljande lagstiftningspaket.

- Dagens beslut är väldigt glädjande och innebär att EU nu anpassar klimatmålet 2030 till att Europa ska vara klimatneutralt 2050. Detta kommer att innebära att all klimatlagstiftning kommer att behöva anpassas till den nya ambitionsnivån, säger Daniel Wennick, Brysselchef, Energiföretagen.

EU ska under våren besluta om en klimatlag som förbinder EU att bli klimatneutralt 2050. Efter beslut om klimatlagen under våren kommer förslag på en revidering av handeln med utsläppsrätter EU ETS, förnybartmålet, energieffektiviseringsmålet och den så kallade bördefördelningsförordningen för de sektorer som ej ingår i EUs utsläppshandel.

- I juni kommer EU-kommissionen att presentera ett omfattande lagstiftningspaket som går under namnet ”Fit for 55” som är viktigt för hela energisektorn. Energiföretagen Sverige kommer nu under våren att förbereda det arbetet tillsammans med medlemmarna, avslutar Daniel Wennick, Brysselchef, Energiföretagen.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Daniel Wennick

Daniel Wennick

Chef Energiföretagen Sveriges Brysselkontor
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: +32 (0)473 57 41 76
E-post: daniel.wennick@energiforetagen.se