Bodens framtidssatsning

I januari 2019 tändes Bodens Energis stora framtidssatsning, det avfallsbaserade kraftvärmeblocket Panna 18, efter drygt två år av byggnation. Investeringen på cirka 800 miljoner kronor beslutades av företagets styrelse i slutet av 2016.

Detta är en artikel från senaste numret av Tidningen Energi. Här kan du läsa hela numret!

Bodens Energi har idag tre avfallspannor, varav två med kraftvärme. Den äldsta avfallspannan är en gammal flispanna från 1980 som konverterades 1997 för att kunna ta emot avfall.

– Vi valde mellan att reinvestera i denna gamla hetvattenpanna eller bygga ett helt nytt kraftvärmeblock, säger Hans Stålnacke, vd på Bodens Energi.

Efter mycket analyserande föll valet på ny kraftvärme. En viktig del i kalkylen var att man kunde mer än fördubbla elproduktionen, från knappt 30 GWh till cirka 70 GWh per år. Samtidigt kan bolaget plocka bort det mesta av spetslastproduktionen med olja.

– Nu har vi ökat mängden avfall från 100 000 ton till 130 000 ton per år. Den nya pannan har en kapacitet på 13 ton avfall i timmen.

Boden har blivit något av en avfallshub längs E4:an på Nordkalotten. Nästan allt avfall från norra Sverige, Norge och Finland måste passera här. Sedan investeringsbeslutet togs har dock förutsättningarna ändrats, bland annat på grund av avfallsförbränningsskatten.


– Jag förstår inte riktigt syftet. En miljöskatt behöver läggas så nära problemkällan som möjligt och inte på det sista ledet. Vi gör en väldigt viktig insats för klimatet och miljön genom att energiomvandla avfallet till el och värme. Alternativet hade oundvikligen blivit mer deponi, någonstans i Europa.


Hur ska ni hantera de ökade kostnaderna?

– Vi ska försöka att lösa det utan att det ska påverka kunderna. Vi räknar med att kunna höja mottagningsavgifterna, dock inte på det importerade avfallet.

Hans Stålnacke efterlyser långsiktighet i politiken.

– Oförutsägbarheten – till exempel att energiöverenskommelsen riskerar rivas upp – skadar branschen och hämmar investeringsviljan. Vi måste få en stabilitet i energipolitiken.

Fakta Bodens energi: Bodens Energi har 16 500 elnätskunder, 15 000 elkunder samt cirka 4 100 fjärrvärmekunder. Det nya kraftvärmeblocket P-18 har en effekt på 35 MW varav 8 MW el. Avfallsbränsle: 130 000 ton per år.

Text: Johan Wickström, Foto: Pär Bäckström