Elstatistik för 2019: ”rekordens år”

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Det är inte bara på stavhoppsfronten som nya rekord slås. Inom elförsörjningen kan vi notera fem rekord från det gångna året 2019. Det visar den första preliminära sammanställningen från Statistiska Centralbyrån, SCB. Fossila bränslen utgör bara 1,3 procent av den svenska elproduktionen.

Foto: Hans Christiansson/Mostphotos

Färsk statistik över den svenska elbalansen år 2019 visar fem rekord:

  • Vi slog produktionsrekord för svensk el. 164,4 TWh* slår 162 TWh från år 2012, som var ett rejält våtår med mycket vattenkraft.
  • Andelen fossila bränslen i elproduktionen var 1,3 procent. De fem senaste åren har denna andel legat under 2 procent.
  • Vindkraften nådde 19,9 TWh under året och slog därmed tidigare toppnotering från år 2017 på 17,5 TWh.
  • Exporten slog rekord med 37,1 TWh, vilket är en rejäl höjning av tidigare toppnotering 32,7 TWh från år 2012.
  • Nettoexporten (avdrag för importen) blev hela 26,1 TWh el under året. Därmed slogs det gamla rekordet från år 2015 på 22,6 TWh.

Kärnkraft och vattenkraften fortsatt i topp

Men de stora trotjänarna är alltjämt kärnkraften och vattenkraften som gav 64,3 respektive 64,6 TWh under året. Visserligen inga rekord men de är våra i särklass största källor för elproduktion.

Vattenkraften hamnade därmed strax under medelnivån för ett normalår, som är 65,5 TWh. Kärnkraften nådde sitt resultat samtidigt som Ringhals 2 inte gick för full produktion under hösten, inför verkets stängning som skedde den sista december.

Kraftvärmen (samtidig el- och värmeproduktion i fjärrvärmenät och industrier) gav 15,6 TWh.

Läs mer om statistiken på Energiföretagens webb

* TWh (Terawattimmar) = miljarder kilowattimmar (kWh). Sverige producerade som jämförelse totalt 164,4 TWh år 2019.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Magnus Thorstensson

Magnus Thorstensson

Ansvarig råkraftmarknad
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 28 06
E-post: magnus.thorstensson@energiforetagen.se