Statlig utredning föreslår auktioner för att uppnå negativa utsläpp

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Idag överlämnade utredaren Åsa-Britt Karlsson sitt slutbetänkande om negativa utsläpp av växthusgaser till miljö- och klimatminister Isabella Lövin. Utredningen föreslår bland annat att staten genomför auktioner för att uppnå negativa utsläpp.

– Det är en gedigen utredning och Energiföretagen är mycket positiva till negativa utsläpp då allt pekar på att det är en av alla de åtgärder som behövs för att vi ska uppnå klimatmålet, säger Per Holm ansvarig klimatpolitik på Energiföretagen.

Med negativa utsläpp menas att utsläppen är mindre än noll, det vill säga att halten av växthusgaser i atmosfären sänks. Vi behöver negativa utsläpp för att kompensera för utsläpp som är svåra eller dyra att undvika för att nå vårt klimatmål 2045, samt uppnå negativa utsläpp därefter. Utredningen har undersökt hur bland annat ökad inbindning av kol i skog och mark, avskiljning och lagring av koldioxid med biogent ursprung (bio-CCS) och verifierade utsläppsminskningar genom investeringar i andra länder kan och bör bidra till detta. Bio-CCS går till så att koldioxiden från biobränsleförbränning avskiljs, renas, komprimeras till flytande form, transporteras till lagringsplats (oftast via båt och troligen med lagring i Norge) för att sedan pumpas ner djupt nere i berggrunden där koldioxiden långsamt mineraliseras.

Bland annat föreslår utredningen att så kallade omvända auktioner för bio-CCS ska genomföras. Det innebär att staten vill uppnå en begränsad mängd negativa utsläpp och låter marknadens aktörer bjuda in till auktionen. Den som sedan erbjuder lägst kostnad vinner.

– Våra medlemsföretag har i färdplanen för uppvärmningsbranschen, som vi presenterade 2019, åtagit sig att sektorn ska ha negativa utsläpp senast 2045 och förslagen i utredningen stödjer den utvecklingen, säger Per Holm.

Läs mer på regeringens hemsida

Läs betänkandet Vägen till en klimatpositiv framtid.

Foto: Stockholm Exergis testanläggning för Bio-CCS

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Per Holm - föräldraledig

Per Holm - föräldraledig

Ansvarig klimatpolitik
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 26 08
E-post: per.holm@energiforetagen.se