Välkommet beslut om nationell plan för omprövning av vattenkraft

Publicerat av: Annika Johannesson - konsult ·

Nu har regeringen beslutat om en nationell plan för omprövning av vattenkraften till moderna miljövillkor. Den beslutade också om ändringar i vattenverksamhetsförordningen. Energiföretagen Sverige har aktivt följt hela beslutsprocessen och välkomnar beslutet.

Den 25 juni 2020 fattade regeringen beslut om en nationell plan för omprövning av vattenkraften till moderna miljövillkor och ändringar i vattenverksamhetsförordningen (1998:1388).

Regeringen understryker i sitt beslut återigen den politiska intentionen, att omprövningarnas sammantagna negativa inverkan på en nationell effektiv tillgång till vattenkraftsel ska hållas till ett minimum, samt att största möjliga hänsyn tas till riktvärdet 1,5 terawattimmar förlorad vattenkraftsproduktion som följd av miljöåtgärder. Regeringen aviserar också ett antal myndighetsuppdrag för att säkerställa ett effektivt och ändamålsenligt genomförande av den nationella planen.

I redogörelsen för skälen till beslutet gör regeringen ett antal välkomna förtydliganden, exempelvis att:

  • effektiv tillgång till vattenkraftsel också innefattar tillgänglig effekt, reglerbidrag och potential att leverera ytterligare på dessa områden, samt att denna bedömning i tillägg till det nationella perspektivet också ska göras ur ett regionalt och lokalt perspektiv.
  • riktvärdet om 1,5 TWh inkluderar produktionsförluster i kraftverk som ligger inom eller som påverkar ett Natura-2000-område.
  • det är ansvariga myndigheter som genom uppföljning och anpassning av den nationella planen ska säkra effektiv tillgång till vattenkraftsel och att största möjliga hänsyn tas till riktvärdet 1,5 TWh.

– I och med beslutet levererar regeringen den tydlighet kring avvägningen mellan nationellt effektiv tillgång till vattenkraftsel och miljöåtgärder i vatten, som Energiföretagen länge har efterlyst, och lägger en bra grund för de kommande prövningsprocesserna. Vi ser nu fram emot att få ta del de myndighetsuppdrag som aviseras i beslutet. Särskilt uppdraget om översyn av de så kallade HARO-värdena, det vill säga fördelningen av riktvärdet mellan olika avrinningsområden, som har en central betydelse för genomförandet av de regionala samverkansprocesserna, säger Johan Bladh, ansvarig vattenkraft, på Energiföretagen.

Energiföretagen står redo att på allvar påbörja det omfattande arbete som genomförandet av den nationella planen innebär, på ett samordnat sätt för att säkerställa både största möjliga nytta för vattenmiljön och en effektiv tillgång på vattenkraftsel.

Läs mer om beslutet på regeringens webbplats.

Vattenverksamhetsförordningen (1998:1388)

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Johan Bladh

Johan Bladh

Ansvarig vattenkraft
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 60
E-post: johan.bladh@energiforetagen.se