Många faktorer påverkar elnätspriserna

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Idag, 4 juni, publicerade Nils Holgerssongruppen en rapport som visar att elnätsavgifterna börjat sjunka så smått, sett till medelpriset i landets kommuner.

Den skärpta elnätsregleringen innebär att elnätsföretagen från och med 2020 har markant lägre så kallade intäktsramar att hålla sig inom. Några exempel på sänkta priser har vi sett redan under inledningen av det här året, men det är svårt att uttala sig generellt om hur prisutvecklingen kommer att se ut i branschen framöver. Prisnivåerna skiljer sig åt mellan företagen redan från början beroende på olika förutsättningar för olika typer av distribution (stad eller landsbygd till exempel) och hur utvecklingen kommer att se ut framåt beror på en mängd olika faktorer.

Urbanisering, elektrifiering och omställning påverkar

Alla elnätsföretag har att göra en avvägning mellan skäliga priser för sina kunder och tillräckliga medel för att kunna driva och utveckla elnäten i takt med kundernas och samhällets förväntningar. Här kan det se olika ut mellan företagen hur man ligger till i sina investeringscykler och vilken påverkan de ökade kraven på elnätet får i det egna området. Urbanisering, elektrifiering och omställning av energisystemet till förnybart påverkar alla elnätsföretag, men det kan skilja en del både i tid och rum hur behoven ser ut och var de ökar snabbast. Det här påverkar förstås vilka priser som är motiverade just nu och hur utvecklingen framåt ser ut.

När man funderar över prisutveckling är det även intressant att studera från vilken nivå priserna förändras. Vi har haft en period av år bakåt i tiden där elnätsregleringen har varit allt annat än förutsägbar. Det har varit oklart hur lång tid elnätsföretagen har fått på sig att nyttja sina intäktsramar, som fastställs genom myndighetsbeslut. Den här osäkerheten har säkerligen bidragit till att prisutvecklingen har sett olika ut mellan företagen de senaste åren.

– Något som vi på Energiföretagen vill poängtera vikten av är att elnätsregleringen är förutsägbar så att en sådan här ryckighet i elnätspriserna kan undvikas, samt att del är väl avvägd mellan kundernas och elnätsföretagens intressen. Vi deltar gärna i en dialog för att utvecklingen går i den riktningen, säger Tomas Malmström, ansvarig elnät, regelverk och marknadsroller på Energiföretagen.

Slutligen kan i sammanhanget nämnas att i elnätspriserna finns inbakat kostnaden även för överliggande nät. Vi vet att Svenska Kraftnät har aviserat stora investeringsbehov och därmed prisökningar för att stärka vårt stamnät. Det har nog inte undgått någon att det här kan behövas för att säkra tillräcklig elnätskapacitet i landet, men återspeglas då även i elnätspriserna. Den här effekten är mer påtaglig för stora elanvändare, men ingår även i elnätsavgifterna för mindre elanvändare.

 

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Tomas Malmström

Tomas Malmström

Ansvarig elnät, regelverk och marknadsroller
Enhet: Stab och medlemsdialog
Telefon: 08-677 25 02
E-post: tomas.malmstrom@energiforetagen.se