Almedalen Digital

Någon politikervecka i Almedalen blir det ju inte i år vilket innebär att Arena Energi ställer om och bantas ner. Två digitala seminarier kommer att hållas den 16/6, ett om marknadsfrågor och ett om cirkulär ekonomi.

Båda webbinarierna ser du i vår Playkanal antingen live på utsatt tid, eller i efterhand.

Klockan 12.30, den 16 juni sparkar vi igång med ett webbinarium om marknadsfrågor - Hindrar elmarknaden klimatomställningen?

Vi vet att energifrågorna är centrala för en rad samhällsutmaningar; konkurrenskraft, försörjningstrygghet och hållbarhet. Sveriges elmarknad bygger på 1990-talets elmarknadsreform, samtidigt som vi sett en kraftig utveckling av elproduktionen i Sverige. Idag råder rekordlåga elpriser och incitamenten för nya investeringar är låga. 

Klarar marknaden att leverera vad som krävs för framtid och klimatomställning? Behöver marknaden för el utvecklas? Detta är frågor som kommer att diskuteras på webbinariet.

Från Energiföretagen kommer Anja Alemdar, chef politik och kommunikation, som modererar och Per Holm, ansvarig klimatpolitik, som inleder.
Deltagare:
Simon-Erik Ollus, Fortum Sverige
Andreas Regnell, chef Strategic Development Vattenfall
Lina Håkansdotter, avdelningschef hållbarhet och infrastruktur Svenskt Näringsliv
Lars Hjälmered, näringspolitisk talesperson (M)

På eftermiddagen, kl 15.00 - 16.00 fortsätter vi med ett webbinarium om cirkulär ekonomi och fjärr- och kraftvärme - Vad brinner i en cirkulär ekonomi?

Cirkulär ekonomi är ett sätt att främja cirkulära kretslopp i samhället och minska förbrukningen av ändliga resurser. Samtidigt finns det avfall som inte hör hemma i kretsloppet eller som inte går att återanvända eller återvinna, och ett energislag, kraft- och fjärrvärmen, som använder restavfall för att skapa el- och värme och samtidigt avlägsna oönskade ämnen från kretsloppet.

Hur hör energiproduktion och cirkulär ekonomi ihop och vilka avvägningar behöver näringsliv och politik göra? På detta webbinarium stöts och blöts dessa viktiga frågor genom diskussioner och frågeställningar till politiken.  

Lina Enskog Boman, ansvarig kraftvärme, fjärrvärme och fjärrkyla på Energiföretagen, agerar moderator och ger en bakgrund till kraft- och fjärrvärmen.  

Deltagare:
Klas Gustafsson vice vd, Tekniska verken och delegat i regeringens delegation för cirkulär ekonomi, knyter ihop cirkulär ekonomi med kraft- och fjärrvärme.
Panel:
Magnus Ek, miljöpolitisk talesperson(C)
Marlene Burwick, ledamot Miljö- och jordbruksutskottet (S)
Maria Gardfjell, vice ordf Miljö- och jordbruksutskottet, miljöpolitisk talesperson (MP)
Betty Malmberg, ledamot Miljö- och jordbruksutskottet (M)