Hemställan om slopad förmånsbeskattning av servicebilar

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Energiföretagen har i en hemställan till Finansdepartementet begärt att servicepersonal inom energisektorn som behöver använda företagsbilar för att utföra sitt arbete, ska slippa den förmånsbeskattning som nu uppstår när bilen måste utgå från hemmet och inte som normalt arbetsplatsen. Foto:Hubert Elming/ Mostphotos

Foto:Hubert Elming/ Mostphotos

Normalt sett utgår elmontörerna med arbetsgivarens jour- och servicebilar från elnätsföretagets kontor som utgör deras tjänsteställe. För att minska smittspridningen under Covid-19 finns ett stort behov för elmontörerna att i stället utgå med servicebilarna från sin bostad till sina arbetsuppdrag.

Genom att bilarna placeras vid den anställdes bostad och används för tjänsteuppdrag hemifrån uppkommer med dagens regler en skattepliktig bilförmån för elmontörerna när arbetsgivarens bil används för resor mellan bostaden och arbetsplatsen. Motsvarande problematik finns även för servicepersonal som utför underhåll på fjärrvärmenäten med servicebilar som baseras vid bostaden under Corona-pandemin.

Detta innebär både en omfattande administration för elnäts- och fjärrvärmebolagen och betydande merkostnader för den anställde genom att förmånsbeskattas för en bilförmån vars syfte är att minska smittspridningen av coronavirus.

Regeringen har i en extra ändringsbudget nyligen föreslagit tillfälligt slopad förmånsbeskattning för fri parkering på arbetsplatsen. Åtgärden syftar till att underlätta de ekonomiska följderna av coronaviruset och att minska smittspridningen av coronavirus genom att underlätta för de arbetstagare som måsta åka till jobbet att ta sig till och från arbetsplatsen med bil istället för med kollektivtrafik.

Med motsvarande argument framhåller Energiföretagen att det är motiverat att se över förmånsbeskattningen av elmontörers företagsbilar som baseras vid hemmet under Corona-pandemin och att skattefrihet bör gälla från och med april till och med i december i år.

Ta del av Energiföretagens hemställan om slopad förmånsbeskattning av tjänstebil. 

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Erik Thornström

Erik Thornström

Ansvarig skatter och styrmedel - resurseffektivitet och energianvändning
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 27 08
E-post: erik.thornstrom@energiforetagen.se