Energiföretagen vill se ökad klimatambition i EU

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

EU har genom initiativet den Gröna Given satt upp målsättningen att EU ska bli klimatneutrala till 2050. För att stödja den utvecklingen föreslår nu EU-kommissionen att klimatmålet till 2030 höjs till minst 50 procent med sikte på 55 procents utsläppsminskningar jämfört med 1990. Energiföretagen stödjer förslaget.

55 procent är en ambitionshöjning jämfört med dagens målnivå för 2030 på 40 procent.  Flera rapporter och prognoser visar dock att dagens styrmedel, bland andra förnybarhetsdirektivet och energieffektiviseringsdirektivet, med råge innebär att målet om 40 procents minskning överträffas. Därför blir inte ambitionshöjningen så stor i praktiken som procenten visar.

- Det är självklart för oss att stödja ett ambitiöst klimatmål. Utsläppen måste minska och det i snabbare takt, säger Per Holm, ansvarig för klimatpolitik på Energiföretagen. Genom att öka klimatmålet till 2030 blir banan för utsläppsminskningar mot klimatneutralitet 2050 mer gradvis och minde ryckig. Det är positivt menar vi.

För att nå målet om 55 procents utsläppsminskning föreslår Energiföretagen i sitt konsultationssvar att:

  • Den linjära reduktionsfaktorn i utsläppshandeln ska skärpas så snart ett nytt 2030-mål har antagits.
  • Utöka utsläppshandeln till fler sektorer, bland annat genom att inkludera hela värmesektorn.
  • Intaget till marknadsstabilitetsreserven bör hållas kvar vid 24 procent och inte gå ned till 12 procent efter 2023 som det är planerat.
  • Ta fram en EU-gemensam elektrifieringsstrategi som bland annat adresserar elnätsutmaningen. Elektrifiering av transport- och industrisektorerna kommer att vara en viktig lösning för att minska utsläppen.
  • Skapa bättre förutsättningar för fjärr- och kraftvärme då de bidrar till att minska utsläppen.

Läs Energiföretagens remissvar ("Public consultation for the EU climate ambition for 2030 and for the design of certain climate and energy policies of the European Green Deal").

Läs Energiföretagens 2030-klimatposition.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Per Holm - föräldraledig

Per Holm - föräldraledig

Ansvarig klimatpolitik
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 26 08
E-post: per.holm@energiforetagen.se