Fjärrkylan växer stadigt i Sverige – nu är absorptionskylan störst

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Energiföretagen har just sammanställt fjärrkylestatistiken för 2019. Trots att själva leveranserna minskade jämfört med året före, syns en tydlig trend för en alltjämt växande sektor. Många befintliga fjärrkylenät bygger ut, det tillkommer också helt ny fjärrkyla i vissa städer som syns i statistiken framåt.

– Den rekordvarma sommaren 2018 gav förstås rekordstora fjärrkyleleveranser. Som förväntat ser vi därför en minskning av leveranserna för 2019 som återigen landar på strax under 1 TWh, men nätlängden fortsätter att öka stadigt och vi har nu 64 mil fjärrkyleledningar i Sverige, säger Lina Enskog Broman, ansvarig bland annat för fjärrkyla hos Energiföretagen.

Även antalet kunder fortsätter stadigt uppåt och har de senaste fem åren vuxit med 15 procent. Den största kundgruppen är kommersiella lokaler och kontorsfastigheter (”övriga lokaler” i statistiken, denna benämning ska dock förtydligas till nästa år).

Stor ökning inom tio år

– De senaste åren har absorptionskyla tagit mark och är nu den vanligaste produktionstekniken, om man tittar på inrapporterade siffror över levererad energi. Detta styrker den trend vi såg i en kartläggning av fjärrkyleutvecklingen framåt som vi gjorde för cirka ett år sedan, menar Lina Enskog Broman.

Kartläggningen visade att fjärrkylan förväntas växa med 50 procent de kommande 8–10 åren, till stor del genom att absorptionskyla byggs ut kraftigt. Många fjärrvärmebolag, både i nuläget och framåt, satsar på denna teknik som är intressant då den integrerar fjärrvärmen och fjärrkylan genom att fjärrvärme används som energikälla till produktionen av fjärrkyla.

En fördel med detta är att spillvärme från till exempel industrier, som inte har avsättning sommartid, kan användas under längre tid på året. Det är också en fördel vid avfallsförbränningsanläggningar som kan öka sin avsättning för värmen sommartid.

Här hittar du vår fjärrkylestatistik för 2019.

Lite kuriosa – Sverige stort på området

Sverige är Europas största fjärrkyleland, tro’t eller ej. Strax därefter kommer Frankrike. Det spås en kraftig ökning av fjärrkyla globalt som ersättning för individuella kylaggregat (som man kan se i till exempel södra Europa med ett kylaggregat per lägenhet på utsidan av husen).

I många länder söderut är förstås kylbehovet stort, men dagens kyllösningar är ohållbara både resursmässigt med låg effektivitet, och när det gäller stora utsläpp av HFC-gaser (fluorerade kolväten). Det behövs nya lösningar för att nå klimatmålen. Många blickar riktas mot Sverige och de smarta storskaliga systemlösningar för fjärrkyla som vi har i vårt kalla land.  Flera av Energiföretagens medlemmar med fjärrkyla har tagit emot delegationer från utlandet, bland annat från FN.

Energiföretagens arbetsgruppen AG Kyla hanterar branschgemensamma frågor om fjärrkyla och kylmarknaden i stort. I gruppen sitter ledamöter från tolv av medlemsföretagen med fjärrkyla.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Lina Enskog Broman

Lina Enskog Broman

Ansvarig kraftvärme, fjärrvärme och fjärrkyla
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 16
E-post: lina.enskog.broman@energiforetagen.se