Vårflod igång – Coronaeffekten bidrar till lägre elpriser

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Vårfloden har kommit igång sedan två veckor tillbaka: Medan Norge har varnat för risk för översvämningar ser det inte ut att bli en lika kraftig vårflod i Sverige. Men det finns mycket snö även i de svenska fjällen. Och fyllda magasin betyder en press på elpriset som redan är lågt. Minskad efterfrågan på el till följd av Corona verkar också dämpande på elpriserna.

När snö och is smälter på våren ökar vattenmängden i sjöar, vattendrag och mark. Det kallas vårflod och storleken på den beror på tre faktorer som SMHI beskriver på sin webbplats: 

  • Snölagrets storlek
  • Avsmältningens hastighet 
  • Regn i samband med avsmältning

Avsmältningsprocessen är mycket väderberoende. Till exempel ger ett milt, molnigt och blåsigt väder i regel större avsmältning än ett soligt och vindstilla väder skriver SMHI.

Vårflod i skog och på fjäll

Svenska och norska vattenmagasin samsas till viss del om det vatten som kommer från snösmältningen i gränstrakterna. I Norge har norska vattendrags- och energimyndigheten, NVE, i vinter varnat för risk för översvämningar. Mycket snö har fallit i de västra delarna av fjällen i samband med stormar i vinter.

På den svenska sidan är snömängden mindre men ändå väl så stor att vårfloden kan bli riklig, totalt sett. I år har den svenska vårfloden ”tjuvstartat” redan i december då ovanligt höga vattenflöden uppmättes. Det beror på att vintern, då i södra och mellersta Norrland, fram till början av mars var mild och att nederbörden då kom som regn och alltså inte byggde något snötäcke.

Vårfloden består normalt av två delar. När snö i låglänta delar smälter talar vi om skogsfloden medan vårfloden högre upp i fjällområdena är större och kommer senare: Vårfloden ligger också i otakt över landet, främst kopplat till temperaturen. Fjällfloden har ännu inte kommit igång högst uppe i Sverige. Det finns gott om snö i avrinningsområdet till exempel kring Lule älv, så där kan vårfloden bli kraftigare när det drar igång.

Fortsatt låga priser enligt börsen

När det gäller priset på el så har vattentillgången stor inverkan. Magasinen ligger just nu strax över medelvärdet innan den stora floden kommit igång som ökar utbudet på el. Efterfrågan på el påverkar också priset. Den går normalt ned så här års men just i år har Coronaeffekter ytterligare dragit ned efterfrågan på el då några pappersbruk minskat sin produktion av produkter.

Marknadens syn på elpriserna framöver kan läsas ut på den nordiska elbörsen Nasdaq. I priserna på den finansiella marknaden är marknadsaktörernas förväntningar på bland annat vårfloden inräknade. Enligt dessa förväntas spotpriserna hålla sig under 20 öre/kWh fram till oktober och först till första kvartalet nästa år överstiga 25 öre/kWh. I genomsnitt förväntas spotpriset i nuläget ligga under 25 öre/kWh för helåret 2021.

Läget i närtid är detsamma (status 6 maj). Riktigt låga elpriser förväntas under juni, juli, augusti – med ett månadsgenomsnitt som högst i augusti på knappt 8 öre/kWh.

Läs mer här

Följ Energiföretagens Kraftläget varje vecka här (med läget i vattenmagasinen).

Läs massor av fakta om vårfloden på SMHI:s webbplats.

Läs om elpriserna i olika tidsperspektiv på Nasdaqs webbplats.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Magnus Thorstensson

Magnus Thorstensson

Ansvarig råkraftmarknad
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 28 06
E-post: magnus.thorstensson@energiforetagen.se