Vår hemsida har fått ny kostym!

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Nu har Energiföretagens hemsida fått en ”make-over”. Målet har varit att med hjälp av mindre justeringar göra sajten luftigare och mer lättnavigerad – framför allt genom nya och tydligare namn på startsidans huvudingångar, samt förbättringar vad gäller att köpa publikationer och utbildningar.

Detta hittar du under respektive ingång i huvudmenyn (den övre grå menyraden):

  • Energifakta: Fakta om olika delar av energisystemet och statistik.
  • Våra positioner: Energiföretagens ståndpunkter i olika energipolitiska frågor.
  • Utbildning: Program, datum och annan information relaterad till våra kurser, webbkurser och konferenser.
  • Förlag: Här finns en webbshop för våra publikationer och e-tjänster
  • EBR: Information specifikt för EBR, så som godkända lärare för ESA och utbildare/instruktörer för EBR Diplomerad Mätarmontör, inloggning till e-tjänst EBR-e, EBR:s arbete.
  • Medlemsportalen: Information som framför allt riktar sig till våra medlemmar. Lejonparten av informationen i medlemsportalen är öppen, men det finns även information som är exklusiv för medlemmar och som kräver inloggning.

Ny funktionalitet
Under ingångarna för Utbildning respektive Förlag har vi förenklat sökfunktionen så att du på ett mer överskådligt sätt kryssar i vad du söker och inom vilket område. Vi har även tagit bort bilderna ur söket så fler aktiviteter blir synliga. I ljusgrå boxar kommer vi marknadsföra aktuella och nya aktiviteter.

EBR - ElnätsBranschens Riktlinjer, har nu en egen ingång från Energiföretagen startsida och en egen landningssida som markeras med sin gröna färg. I den översta boxen marknadsför vi aktuella utbildningar, konferenser och publikationer inom EBR. I dom sex undre boxarna hittar du sök av EBR utbildningar, EBR-publikationer, inloggning till din e-tjänst EBR-e samt av Energiföretagen Sverige godkända lärare inom ESA och utövare/utbildare av EBR Diplomerad Mätarmontör. Mer information om EBR finns i länkar i den gröna boxen ”Läs mer om EBR”.

Innehållet i Medlemsportalen riktar sig framför allt till våra medlemsföretag, även om mycket av informationen också kan läsas av andra. Här publiceras alla medlemsnyheter liksom inkomna remisser, du finner info om Råd och arbetsgrupper och ingång till de regionala aktiviteterna. Under “Mina uppgifter & tjänster” hittar du till exempel dina prenumerationer och under “Sakområden fördjupning” finns information i viktiga sakfrågor - så som uppdaterade dokument inom markåtkomst, elnätsreglering, insamling fjärrvärmestatistik och det nationella stickprovet.  

Under Medlemsportalen hittar du också “Verktygslådan” där vi samlar kommunikationsmaterial som vi vill dela mer er och som ni medlemmar gärna får använda i er kommunikation. Har ni inspel eller tankar kring just Medlemsportalen, mejla vår medlemskommunikatör Julia Hörnell på julia.hornell@energiforetagen.se

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Mattias Jönsson

Mattias Jönsson

Ansvarig webb och mediateknik
Enhet: Verksamhetsstöd
Telefon: 08-677 26 71
E-post: mattias.jonsson@energiforetagen.se