Återsamling nätkapacitet - webbinarium 4 december

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Den 4 december återsamlas vi, drygt ett år efter Samling för nätkapacitet, för att diskutera myndigheternas förslag på nätkapacitetsfrågan. Representanter för de utredningar som fyra länsstyrelser respektive Energimarknadsinspektionen genomfört på uppdrag av regeringen deltar. Vi tar del av deras analyser och förslag, samt får reaktioner från berörda samhällsaktörer och representanter för riksdag och regering.

Detta webbinarium var ursprungligen planerat till den 4 november och fick senareläggas p.g.a. Folkhälsomyndighetens skärpta rekommendationer.  Du som var anmäld till den 4 november, kommer att få ett mejl med instruktion för att bekräfta din närvaro den 4 december.

Direkt till anmälningssidan.

Nätkapacitetsproblematiken i svenska tillväxtregioner blev akut under 2019. Energiföretagen Sverige startade därför initiativet Samling för nätkapacitet - ett initiativ där energibranschen, lokala företrädare, myndigheter och näringsliv inventerade möjliga lösningar på kapacitetsbristen. Tre dialogmöten arrangerades under 2019. Vid det sista mötet, den 7 oktober, överlämnades en bruttolista med lösningsförslag till regeringen. 

Kort därefter lades regeringsuppdrag till både Energimarknadsinspektionen och länsstyrelser i fyra drabbade regioner. Dessa uppdrag har redovisats nu under september och oktober.

Den 4 december samlar Energiföretagen representanter för utredningarna samt Infrastrukturdepartementet till ett webbinarium för att ta del av analyser och förslag, samt reaktioner från samhällsaktörer och representanter för riksdag och regering.

Vi sänder den 4 december, 10.00-12.00 i Play-kanal (sändningen startar på angiven tid). Anmäl dig här - seminariet är helt kostnadsfritt.

10.00 Inledning, Moderator Sara Emanuelsson, Energiföretagen Sverige

10.05 Vad är problemet? Och var finns lösningarna? Hannes Sonnsjö, Lunds universitet

10.20 Länsstyrelsernas resultat, Johnny Kjellström, Länsstyrelsen Stockholm

10.30 Energimarknadsinspektionens förslag, Elon Axberg, Ei

10.45 Temavisa paneldiskussioner (15 min var):

  • Bättre regional samverkan och planering - Li Axrup, Svenska kraftnät; Bengt Johansson, Ellevio; Christina Thulin, SKR
  • Roller och ansvar vid kapacitetsbrist (TSO/DSO) - Johan Bruce, Skogsindustrierna; Ronald Liljegren, Energiföretagen Sverige; Leif Pettersson, Svenska kraftnät
  • Effektiva flexibilitetmarknader - Yvonne Ruwaida, Vattenfall eldistrubition; Kristina Starborg, Uppsala kommun; Magnus Brodin, Skellefteå kraft
  • Incitamentsstrukturer som förebygger brist - Bo Diczfalusy, ESO; Tomas Hirsch SSAB; Göran Hult, Fortum; Ronald Liljegren, Energiföretagen Sverige

11.45 Vad säger politiken? Patrik Engstrand, riksdagsledamot (S), Lotta Olsson, riksdagsledamot (M), Joakim Ceije, Infrastrukturdepartementet

12.00 Slut

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Sara Emanuelsson

Sara Emanuelsson

Ansvarig EU-samordning och fossilfria transporter
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 26 56
E-post: sara.emanuelsson@energiforetagen.se