Bio-CCS i praktiken – hur gör vi?

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Hur kan negativa utsläpp bli positiva? Det vrider och vänder vi på vid ett webbsänt kunskapsseminarium den 23 oktober.

Dagens klimatpolitik räcker inte. För att nå klimatmålen om nettoutsläpp till år 2045, och negativa utsläpp därefter måste ytterligare åtgärder till. Insatser för negativa utsläpp har lyfts fram av politiken, och i statsbudgeten för 2021 presenterades åtgärder för infångning och lagring av koldioxid från förnybara källor, så kallad bio-CCS.

Vad innebär detta i praktiken? Kan Sverige skapa negativa utsläpp? Är det positivt? Vilka gör detta? Vilka styrmedel och beslut krävs? Hur stora kan utsläppsminskningarna bli och hur sker avvägningen gentemot andra klimatåtgärder?

Detta och fler frågor är föremålet för vårt digitala kunskapsseminarium om negativa utsläpp och bio-CCS. Företrädare för energibranschen, skogsindustrin och politiken berättar om vad man vill göra och hur, med målet att Sverige skall utveckla storskalig infångning och lagring av koldioxid.

Program

 • Introduktion: Vad innebär negativa utsläpp?
  Markus Wråke, moderator för seminariet, vd Energiforsk
 • Varför vill politiken se negativa utsläpp?
  Rickard Nordin, energitalesperson Centerpartiet
 • Vilka beslut krävs för negativa utsläpp?
  Anna Regnstand, Strategisk projektledare energisystem och elnät Energiföretagen
 • Hur fångar vi koldioxid i praktiken?
  Ulrika Jardfelt, chef Vattenfall Värme
  Fabian Levihn, forsknings- och utvecklingschef Stockholm Exergi.
 • Förnybar koldioxid från skogen blir negativ
  Conny Johansson, energichef Stora Enso
 • Avslutande diskussion, slutsatser

Här kan du anmäla dig

Datum?         23 oktober
Tid?                Kl. 09.30 – 11.00
Var?              
I vår Play-kanal på angiven tid