Bred uppslutning till workshop om transportsektorns omställning

Publicerat av: Annika Johannesson ·

Sveriges mål är att minska utsläppen från transportsektorn med 70 procent fram till år 2030, jämfört med 2010. För att nå målet och sikta vidare mot nettonollutsläpp år 2045 har olika branscher tagit fram färdplaner inom Fossilfritt Sverige som pekar ut vägen framåt. En viktig lösning är ökad elektrifiering. Men hur ska det gå till, vad krävs, vem behöver agera och när? För att ta fram en tidslinje som visar detta samlade Energiföretagen Sverige olika aktörer till en workshop, inom ramen för projektet Färdplan Energi.

Syftet med workshopen var att samla olika aktörer från berörda branscher, myndigheter och politiken för att diskutera vilka åtgärder som krävs för att transportsektorn ska kunna ställa om, med elektrifiering i fokus. Det blev också en bred uppslutning till workshopen.

Den ökade elektrifieringen kommer att ställa nya och ökade krav på energibranschen, visar de färdplaner som tagits fram inom regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige. Det gäller även för dem som handlar om transportsektorns omställning.

Workshopen inleddes med dragningar av Jessica Alenius vice vd på BIL Sweden, Åsa Pettersson chef för hållbarhet och public affairs på Scania och P-O Andersson, som arbetar med affärsutveckling på E.ON. De visade alla att omställningen från fossildrivna fordon går fort nu – även för de tunga transporterna. Målet kan nås. Men det kommer att krävas en snabb utveckling av infrastrukturen för elnät och laddning för att samhället tryggt ska kunna ställa om till eldrivna fordon i rätt tid.

– Energiföretagen presenterade ett utkast till tidslinje för transportsektorn. Den visar vilka åtgärder som behöver vidtas, vem som behöver åtgärda dem och när. Främst handlar det här om åtgärder från regering, riksdag och myndigheter. Vi fick många värdefulla inspel som vi nu tar vidare i det fortsatta arbetet med en tidslinje för transportsektorn, vilken omfattar både lätta och tunga fordon, flyg och sjöfart, säger Anna Regnstrand, projektledare för Energiföretagens projekt Färdplan Energi.

Elen måste nå fram och räcka till

Under diskussionerna rådde enighet om att målen för omställningen av transportsektorn är möjliga att nå, om rätt förutsättningar finns på plats. Det kräver bland annat satsningar på elnätet, så att både tillräckligt med energi och effekt finns att tillgå, för till exempel utbyggnad av laddinfrastruktur. Utbyggnaden behöver ske på så väl lokal som regional nivå, eftersom de flesta transporter, även de tunga, inte är längre än cirka 30 mil. Men det handlar också om tekniska vägval för exempelvis elvägar och vätgas, där en samordning med övriga Europa behövs.

Nu arbetar Energiföretagen vidare med tidslinjen för transporter, med fortsatta samråd och avstämningar både inom och utanför energibranschen. En färdig tidslinje för denna del ska vara klar innan årsskiftet.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Anna Regnstrand - föräldraledig

Anna Regnstrand - föräldraledig

Strategisk projektledare energisystem och elnät
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08 677 26 37
E-post: anna.regnstrand@energiforetagen.se