Energiföretagen välkomnar översynen av kommunala vetot

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Energiföretagen välkomnar den utredning som regeringen nu tillsätter för att se över det så kallade kommunala vetot. Tillståndsprocesserna för etablerandet av ny vindkraft i Sverige måste bli mer rättssäkra och förutsägbara än de är idag.

Regeringen har presenterat att de tillsätter en utredning som ska se över möjligheten att ta bort kravet i miljöbalken på kommunal tillstyrkan av vindkraftsanläggningar, det så kallade kommunala vetot. Utredningen ska också ge förslag på lösningsalternativ som ska göra miljöprövningen av vindkraftsanläggningar mer rättssäker och förutsägbar och samtidigt undersöka hur det kommunala inflytandet kan tillgodoses på annat sätt.

Ingela Lindqvist är jurist hos Energiföretagen Sverige:

- En hållbar vindkraftsutbyggnad förutsätter rättssäkra, effektiva och transparenta miljötillståndsprocesser. Det är därför mycket angeläget att reformera processen för kommunal tillstyrkan, Energiföretagen ser fram emot att bidra till detta viktiga arbete.

Energiföretagen har länge påtalat vikten av att reformera processen för kommunal tillstyrkan av vindkraft, med fokus på att ett godkännande för vindkraftverksamhet måste lämnas tidigt och vara bindande under hela tillståndsprocessen. Samtidigt är det kommunala självstyret är viktigt att värna.

- Att kommuner idag kan välja att ändra sitt beslut under hela tillståndsprocessen skapar stor osäkerhet för den tillståndssökande, vilket också hämmar investeringsviljan. Denna tågordning måste därför förändras, utan att för den skull beröva kommunernas självstyre och rätt att tycka till, avslutar Ingela Lindqvist.

Läs Energiföretaens position om behovet av att reformera tillståndsprocesserna.

Till Regeringens pressmeddelande.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Ingela Lindqvist

Ingela Lindqvist

Jurist
Enhet: Stab och medlemsdialog
Telefon: 08-677 25 01
E-post: ingela.lindqvist@energiforetagen.se