Framtidens elmarknad i fokus

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Vi löser kundens problem, så säger Bo-Anders Antonsson, vd Falkenberg Energi, om företagets hållbarhetsarbete. Läs om Falkenberg Enegis resa mot 100% förnybar energi i senaste numret av Tidningen Energi. Läs också om Sundsvall Energi som satsar 110 miljoner på ett helt nytt fjärrkylasystem. Och så bjuds det på tema Elmarknad.

I senaste numret av Tidningen Energi (nr 6) är det tema Elmarknad. Ett hett ämne får man väl säga. Stora geografiska prisskillnader, ökad kapacitetsbrist och mindre marginaler i kraftsystemet. Det svenska elsystemet är under press. Vad krävs av elmarknaden för att lösa utmaningarna? Och hur ska den utformas på det mest effektiva sättet? Läs om detta i artikeln ”Elmarknad i omvandling”.

Dessutom intervjuas Lina Håkansdotter, projektledare för Svenskt Näringslivs Kraftsamling Elförsörjning. Lina efterlyser större ”sense of urgency” kring situationen i det svenska elsystemet. Bland annat lyfter hon behovet av att prissätta systemtjänster och att bygga ut elnäten – och det är snabbt. Du hittar nummer 6 på din arbetsplats, i din brevlåda eller online – på energi.se

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Johan Wickström

Chefredaktör Tidningen Energi
Enhet: Konsult
Telefon: 0708-950 137
E-post: johan.wickstrom@energi.se