”Särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet” dras tillbaka

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Regeringen drar nu tillbaka propositionen "Särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet". Nu förväntar sig Energiföretagen att ett nytt lagförslag skyndsamt presenteras - för att säkra nödvändiga investeringar i Sveriges elnät.

- Vi har stöttat det liggande förslaget eftersom investeringsutrymmet behövs för nödvändiga elnätsinvesteringar​. Förslaget skulle inte innebära några extra intäkter för elnätsföretagen, utan en möjlighet att nyttja redan beslutade och hittills outnyttjade intäktsramar för just investeringar, säger Pernilla Winnhed, vd Energiföretagen Sverige.

- Nu hoppas vi att riksdagens partier samlar sig för att inom kort enas om ett nytt förslag. Elnätsföretag över hela landet är mycket oroliga för att deras investeringsplaner inte kommer att kunna realiseras. Det vore ett hårt slag mot möjligheten att möta tillväxt och ökade behov av elektrifiering.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Hannes Borg

Hannes Borg

Ansvarig samhällskontakter
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 27 04
E-post: hannes.borg@energiforetagen.se