Viktigt lagförslag för att säkerställa elnätsinvesteringar

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Regeringen har lämnat en proposition till riksdagen om Särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet (Prop. 2020/21:12). Detta är ett förslag som ska behandlas av riksdagen under hösten och som ger elnätsföretagen i Sverige utökade möjligheter att investera i elnätet.

Sverige står inför en omfattande elektrifiering av industrin och transportsektorn för att vi ska kunna nå klimatmålen. För att elnäten ska kunna bidra till att möjliggöra klimatomställningen och landets tillväxt krävs stora investeringar både på nationell, regional och lokal nivå.  Svenska kraftnät ansvarar för de nationella investeringarna i stamnätet, medan det är cirka 170 elnätsföretag som står för de regionala och lokala investeringarna.

Regeringen föreslår nu (Prop. 2020/21:12) att en lag om särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet ska införas. Detta ska skapa särskilda drivkrafter för elnätsföretag att göra investeringar som ökar kapaciteten i elnätet. Investeringar som behövs mer än någonsin för att framtidssäkra elnäten och uppfylla klimatmålen.

Regeringens förslag innebär att det tilldelade intäktsutrymme som företagen inte nyttjat under en tidigare period kan föras över till efterkommande perioder. Lagens konstruktion innebär att elnätsföretagen endast kan nyttja denna redan fastställda intäktsram om investeringar genomförs. Ökade investeringar i elnäten bidrar till en tryggare energiförsörjning och motverkar de kapacitetsbrister vi ser idag. Det möjliggör också en snabbare elektrifiering av samhället.

Energiföretagen anser dock att regeringens proposition inte är tillräcklig för att möjliggöra de investeringar som på längre sikt krävs för att klara klimatomställningen. Ett nytt långsiktigt regelverk måste därför främja både investeringar, flexibilitet och ny teknik, varför arbetet med en ny långsiktig intäktsreglering är viktigt. Propositionen ”Ett särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet” är dock central för att stimulera nödvändiga investeringar till dess att en ny intäktsreglering med rimliga incitament är på plats.

Ta del av Energiföretagens remissvar på promemorian (30/4 2020).

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Hannes Borg

Hannes Borg

Ansvarig samhällskontakter
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 27 04
E-post: hannes.borg@energiforetagen.se