310 TWh el 2045? Läs rapporten och se webbinariet

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Vid ett webbinarium den 26 april lanserade Energiföretagen en uppdaterad scenarioanalys över elbehovet 2045. Analysen inkluderar de aviserade elektrifieringsprojekten som svensk industri presenterat hittills och landar på ett behov mellan 240 och 310 TWh. Se webbinariet i vår Play-kanal och ta del av rapporten.

Vid Energiföretagens webbinarium inledde vd Åsa Pettersson och konstaterade att vi står inför en stor elektrifieringsresa och att det finns enorma förväntningar på att energibranschens ska leverera all den fossilfri el som industri och samhälle kräver. Samtidigt skickades tydliga budskap till våra politiker att de måste göra gemensam sak och ge branschen rätt förutsättningar att lyckas.

Jenny Gode från Profu presenterade scenarioanalysen och sammanfattade:

  • Elbehovet kan komma att öka från dagens 140 TWh, till 240-310 TWh 2045.
  • Eleffektbehovet kan öka från dagens 26 GW, till 50 GW 2045.
  • De huvudsakliga drivkrafterna för elektrifiering är att ersätta fossil råvara i industriprocesser och som drivmedel, digitalisering samt förväntad befolkningsökning. 

Från industrin deltog Stefan Savonen från LKAB, som berättade om den största omställningen i företagets historia. Och det går inte att underskatta betydelsen av LKAB:s nya inriktning. Målet är att minska utläppen med 35 miljoner ton CO2. Det är tre gånger mer än alla personbilar i Sverige släpper ut varje år. Förutsättningen för att LKAB ska lyckas är inte bara tillgång på fossilfri el, utan också ett tillräckligt starkt kraftnät - som klarar höga effekter. Stefan Savonens frågade retoriskt: Kan systemet byggas ut i den takt som krävs? Och det är en berättigad fråga. Redan 2030 behöver LKAB 20 TWh el - det är lika mycket som dagens vindkraft producerar. Totalt kommer LKAB behöva 55 TWh vilket ungefär motsvarar hela Danmarks elanvändning.

Håkan Kihlberg, från Perstorp, berättade om deras spännande Project Air, där de tillsammans med Fortum och Uniper ska utveckla fossilfri metanol med hjälp av el. Perstorps produkter finns i mängder av andra produkter så detta projekt är av stor betydelse och syftar till att minska utsläppen med en halv miljon ton. 

I den avslutande debatten samtalade Truls Borgström, som leder regeringens Elektrifieringsstrategi, Niclas Damsgaard från Svenska kraftnät och Kaisa Kairento från Vattenfall. En del av slutsatserna var att det finns en stor samsyn på vad som behöver göras och att det brådskar, det är snarare en fråga om hur vi kan samordna oss; politiken, energibranschen och industrin - så att vi kommer framåt. Men som Kajsa Kairento sa: alla länder i EU går åt samma håll, man ska ställa om mot fossilfrihet, både energisystem och resten av samhället. Sverige har den fördelen att vårt energisystem redan är så gott som fossilfritt. 

Du hittar en länk för att se webbinariet på www.energiforetagen.se/play (via Quickchannel, kostnadsfritt men kräver en epostadress)

Läs rapporten! 

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Martin Olin

Martin Olin

Ansvarig e-mobilitet
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 35
E-post: martin.olin@energiforetagen.se