Den svenska resan mot lägre utsläpp av växthusgaser fortsätter

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Svenska utsläpp inom EU:s utsläppshandel (EU ETS) minskade med 12 procent år 2020. Minskningen kan delvis förklaras av pandemin, driftsproblem och en varm vinter, men också av utfasning av fossil energi, skriver Naturvårdsverket i en nyhet under påskveckan. Siffrorna visar att fossil energi fasas ut i EU och att priset på utsläppsrätter ökar.

Foto: Roland Lundgren/Mostphotos

I Sverige har de största utsläppsminskningarna år 2020 jämfört med 2019 skett inom:

  • kemiindustrin, minus 30 procent
  • el- och fjärrvärme, minus 19 procent
  • järn- och stålindustrin, minus 13 procent

Naturvårdsverket konstaterar till exempel att koleldningen har stängts ned i Stockholm, Västerås och Linköping, och att torv försvinner i Uppsala. Priset på utsläppsrätter sjönk under mars 2020 och var som lägst cirka 150 kronor per ton, men steg sedan. Snittpriset år 2020 var 250 kronor per ton koldioxid, jämfört med 60 kronor 2017. Som ytterligare jämförelse ligger priset just nu (april 2021) på cirka 440 kronor enligt Naturvårdsverket.

Läs om koldioxidhistoriken och planerna framåt

Energiföretagen Sverige publicerade nyligen hur Sveriges resa mot minskade utsläpp av växthusgaser sett ut historiskt och hur vi ska ta oss mot noll nettoutsläpp 2045.

Läs nyhet från Naturvårdsverket här om minskade utsläpp år 2020

Läs ny statistik från Naturvårdsverket här

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Kalle Lindholm

Kalle Lindholm

Kommunikatör
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 55
E-post: kalle.lindholm@energiforetagen.se