Efter riksdagsbeslut igår är målet en ny elnätsreglering

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Riksdagen sa igår, 22 april, ja till regeringens förslag om nya regler för elnätsföretagens investeringar. Det ser Energiföretagen som ett steg i en långsiktig utveckling mot en ny reglering i samförstånd mellan kundintressen och elnätsföretagen, där energiomställningen också ska få plats.

Regeringens förslag innebär att elnätsföretag som har ett outnyttjat underskott och inte tagit ut de avgifter de har rätt till, i förhållande till intäktsramen för tillsynsperioden 2012–2015, ska kunna ansöka om ett särskilt investeringsutrymme för tillsynsperioderna 2020–2023 och 2024–2027. De ska då kunna utnyttja detta utrymme som ska beslutas av Energimarknadsinspektionen, Ei. Regeringens syfte med de nya reglerna är att främja investeringar i elnätet.

– Gårdagens beslut skapar förutsättningar för en fortsättning i arbetet mot en reglering som ska hålla i flera regleringsperioder framöver. Vi behöver tydliggöra syfte, vision och mål med regleringen såsom skäliga priser för kunderna, långsiktig leveranssäkerhet, samt stabila och långsiktiga villkor för elnätsverksamhet, säger Energiföretagen Sveriges nytillträdda vd Åsa Pettersson.

Regeringen har viktig roll

Regleringens utformning ska enligt Energiföretagen utgöra en avvägning mellan dessa syften. Idag finns en bra grund att stå på men omvärlden utvecklas samtidigt vilket ställer nya krav. Utifrån aktuella frågor idag ser Energiföretagen att regleringen även bör stödja energiomställningen och samhällsutvecklingen samt ge rätt förutsättningar för att säkerställa kapacitet. Det är viktigt att regeringen nu går vidare med detta arbete.

– För respektive reglerperiod kan sedan de mest prioriterade delarna i modellen ses över i enlighet med den långsiktiga planen och rådande omvärldsförutsättningar vid olika tillfällen. Vi förordar en genomtänkt och varsam utveckling av intäktsregleringen i takt med tiden, som sker i samförstånd mellan de berörda aktörerna, avslutar Åsa Pettersson.

Läs om riksdagens beslut här

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Tomas Malmström

Tomas Malmström

Ansvarig elnät, regelverk och marknadsroller
Enhet: Stab och medlemsdialog
Telefon: 08-677 25 02
E-post: tomas.malmstrom@energiforetagen.se