Elstatistiken från 2020 visar stor uppgång för installerad vindkraft

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Energiföretagen Sverige har nu börjat redovisa Energiåret – den årliga statistiken för el, fjärrvärme och fjärrkyla. Hittills har siffror från elförsörjningen kommit. Den största förändringen gäller uppgången i installerad vindkraft som för första gången når en effekt på över 10 000 MW (Megawatt=miljoner Watt). Även solkraften passerar en milstolpe och når över 1 000 MW installerad effekt.

Energiåret är Energiföretagens samlade statistik för elförsörjning, fjärrvärme, fjärrkyla, samt miljö- och klimatutsläpp från energisektorn. Statistiken finns tillgänglig i form av interaktiva diagram, i tabellform och som en powerpoint med talmanus.

Bland nyheter i elstatistiken från den 1 januari 2021 märks:

  • Vindkraften når över 10 000 MW i installerad effekt. Sedan 2008 har den ökat brant från nivån 1 000 MW.
  • El från solceller, solkraft, noterar för första gången en installerad effekt på över 1 000 MW. Elproduktionen hamnade också för första gången på 1 TWh.
  • Kärnkraften hade den 1 januari 2021 knappt 6 900 MW installerad effekt då Ringhals 1 nyss tagits ur drift. 2015 var installerad effekt drygt 9 700 MW. Sedan dess har fyra reaktorer stängts.
  • Sverige nettoexporterade 25 TWh (Terawattimmar= miljarder kilowattimmar) under 2020, nästan lika mycket som värdet 26 TWh för rekordåret 2019.
  • Elproduktionen med kol har gått ned till näst intill noll. Det beror på den varma vintern och att två koleldade reservkraftverk stängde under året.

Elproduktionen under år 2020:

Kraftslag TWh
Vattenkraft 71,2
Kärnkraft 47,3
Vindkraft 27,6
Övrig värmekraft* 12,8
Solkraft 1,0
Total produktion 159,9
Elanvändning  134,9
Netto elexport 25,0

*Kraftvärme (samtidig el- och värmeproduktion) i industrin och fjärrvärmen, kondenskraftverk (främst större reservkraftverk), gasturbiner och dieslar.

Läs första utgåvan av Energiåret 2020 här

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Nicole Burstein

Nicole Burstein

Ansvarig statistik
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 34
E-post: nicole.burstein@energiforetagen.se