Energiföretagen Sverige missnöjd med taxonomin

Publicerat av: Eva Rydegran ·

I onsdags presenterade kommissionen de slutliga hållbarhetkriterierna för klimatåtgärder och klimatanpassning som man arbetat med sedan ett par år tillbaka. Energiföretagen har följt ärendet från start och tyvärr är inte slutresultatet till fyllest, enligt Carl Berglöf som samordnat ärendet inom Energiföretagen Sverige.

–Det har skett förbättringar, men de stora förändringar vi har efterfrågat har tyvärr endast bemötts med mindre justeringar, säger Carl Berglöf.

En viktig principfråga som kommissionen endast delvis har accepterat är att befintlig miljölagstiftning ska anses tillräcklig för att en aktivitet ska klassas som hållbar. Det här är särskilt tydligt för vattenkraften och bioenergin som får nya strängare kriterier än vad som anges i EU-lagstiftningen i övrigt. Från Energiföretagen Sveriges sida menar vi att den här typen av genomgripande reglering, som går utanför existerande miljölagstiftning, inte bör delegeras till kommissionen .

– Det här skapar osäkerhet för investeringar inom dessa teknikområden. För vattenkraftens del är det extra olyckligt eftersom stora investeringar väntar; dels för att genomföra den nationella planen för miljöanpassningar, dels för andra typer av investeringar - som för att bättre möta ett ökat reglerbehov från ökad mängd väderberoende kraft, säger Carl Berglöf.

Det är dessutom så att även efter att den nationella planen genomförts är risken stor att det inte kommer att vara tillräckligt för att möta de mycket strikta kriterier som kommissionen föreslår för vattenkraften.

För bioenergi har man tagit bort skrivningen att det skulle vara en övergångsteknik som på sikt ska fasas ut, men det kvarstår problematisk dubbelreglering.

Ett annat problem är att verksamhetsområdena energiåtervinning och kärnkraft inte inkluderats. Genom att göra ett omtag i processen finns möjlighet att hantera alla relevanta teknikområden samtidigt på ett samlat sätt. Vidare har man använt olika måttstock för olika verksamheter, vilket bryter mot kravet på teknikneutralitet. Vissa tekniker har haft ett uttalat frikort, medan andra måste föra sin klimatnytta i bevis. Men även för sol- och vindkraft finns otydliga kriterier som saknar acceptansnivå.

– Den här typen av osäkerhet gör taxonomiuppfyllnaden till en bedömningssport. Det är något vi vill undvika då det öppnar för godtycke, säger Carl Berglöf.

Energiföretagens samlade bedömning är därför att regeringen och parlamentet bör rösta ner kommissionens akter.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Carl Berglöf

Carl Berglöf

Expert inom kärnkraft och elnätsteknik
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 96
E-post: carl.berglof@energiforetagen.se