Ljus framtid för havsbaserad vind – även utan stöd

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Energiföretagen har svarat på Infrastrukturdepartementets remiss ”Minskade anslutningskostnader för elproduktion till havs” (dnr I2020/02973). Energiföretagen anser att förslaget om minskade anslutningskostnader för elproduktion till havs inte bör genomföras.

Energiföretagen välkomnar att staten vill satsa på utveckling av infrastruktur inom energiområdet, men det är centralt att de åtgärder som tillsätts är konkurrensneutrala och att inte specifika kraftslag överkompenseras. Det är också viktigt att optimera och prioritera satsningar inom infrastruktur för energiändamål och lägga tid och pengar där effekten blir störst. Det kommer till exempel att behövas stora utbyggnader inom energidistribution för att klara den kommande expansionen av vätgasanvändningen inom industrin.  

Förslaget innebär att havsbaserad vindkraft kommer att gynnas på andra kraftslags bekostnad. För att elsystemet ska fungera på bästa sätt behövs olika kraftslag med kompletterande egenskaper. Idag har vi en mycket stor expansion av landbaserad vindkraft och att i det läget välja att låta kollektivet bära nätkostnader för havsbaserad vindkraft som har liknande systemmässiga egenskaper är olämpligt.

Om regeringen väljer att gå vidare med detta stöd är det oerhört viktigt att man också ställer högre krav på tillkommande elproduktion att bidra med stödtjänster till elsystemet.

Läs Energiföretagens remissvar.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Lars Andersson

Lars Andersson

Ansvarig för vindkraft, solenergi och energilager/vätgas
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 25 04
Mobil: 070-111 27 02
E-post: lars.andersson@energiforetagen.se