Energiföretagen beklagar regeringens beslut att splittra SKB:s ansökan

Energiföretagen beklagar att regeringen idag beslutade att bryta ut den del av ansökan om ett sammanhängande system för hantering av använt kärnbränsle som rör mellanlagret i Oskarshamn. Flertalet remissinstanser har motsatt sig detta vägval, däribland Energiföretagen.

Regeringen har idag beslutat att bryta ut den del av ansökan om ett sammanhängande system för hantering av använt kärnbränsle som rör mellanlagret i Oskarshamn. Flertalet remissinstanser har motsatt sig detta vägval och kommunstyrelsen i Oskarshamn har varit tydlig med att de inte går med på en kapacitetsökning för mellanlagret så länge beslut om slutförvaret dröjer.

– Vi noterar att regeringen väljer att gå emot kommunerna, Länsstyrelsen, Energimyndigheten, flera av näringslivets organisationer och energibranschen i denna fråga, säger Åsa Pettersson, vd hos Energiföretagen Sverige.

Utan säkrat mellanlager för kärnavfallet så närmar sig Sverige ett av Energimyndighetens krisscenarier för elförsörjningen avseende just låg kärnkraftsproduktion. Läs gärna Energiföretagens inlägg i frågan "Regeringen måste avvärja en omfattande elkris"

För Oskarshamns kommuns syn på frågan, läs DN debatt av Andreas Erlandsson (S), kommunstyrelsens ordförande i Oskarshamns kommun, och Laila Naraghi (S), riksdagsledamot för Oskarshamn, Kalmar län.