Nya rekordpriser på el – Energiföretagen förklarar

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

December har gett nya rekordpriser på elmarknaden, vilket drabbat södra Sverige. Med rekordhöga noteringar för såväl systempriset som elpriset i Sverige. Den 6 december noterades priset 6,46 kronor per kWh i våra två sydligaste elområden. Många frågar sig - vad är det som händer? Energiföretagen förklarar.

Den 6 december var timpriset mellan klockan 16–17 i Stockholm och Malmö 6,46 kronor/kWh, det högsta timpriset sedan införandet av elområden år 2011.* Dygnspriset den 22 december översteg 4 kronor/kWh i södra Sverige och systempriset gick över 3 kronor/kWh.

Alla faktorer som påverkar elpriset har bidragit

– Eftersom el inte går att lagra så är elpriset alltid beroende av de aktuella förhållandena, inte minst vad gäller väder och vind. Det finns också många faktorer som påverkar elpriset och för tillfället har alla en prishöjande effekt, säger Magnus Thorstensson som är marknadsanalytiker hos Energiföretagen Sverige.

Under hösten har vi ”vant” oss vid att naturgaspriset är högt, men sedan dess har de ökat ytterligare. I början av året var priset kring 20 €uro/MWh för att till oktober stiga till rekordhöga knappt 120 €uro/MWh. Bakgrunden var låga naturgaslager i Europa efter en lång och kylig vinter och begränsningar i utbudet av naturgas från framför allt Ryssland.

Under november sjönk priserna och pendlade kring 70 €uro/MWh. Sedan dess har dock priset åter rakat i höjden efterhand som det blivit kallare på kontinenten och nivåerna i gaslagren sjunkit. Farhågor om en längre periods kyla från mitten av december har inneburit att naturgaspriset nått nya rekordnivåer och i skrivande stund (21 december 2021) handlas för drygt 150 €uro/MWh.

Även priset på kol och utsläppsrätter har ökat, om än inte lika mycket, och faktiskt sjunkit tillbaka något från toppnoteringarna.

Som en följd av detta har elpriserna i Europa stigit ytterligare under december i takt med sjunkande temperaturer och förväntningar om fortsatt kallt väder.

Känsligare kraftsystem

Med en allt större andel icke-planerbar elproduktion har kraftsystemet också blivit känsligare för smärre störningar. Mindre förändringar i efterfrågan eller elproduktionen medför därför större variationer i elpriserna.

Det högtryck som dragit in över Europa och gett lägre temperaturer har även medfört minskad vindkraftsproduktion, vilket illustreras i diagrammen nedan från Storbritannien (UK) respektive Tyskland.

* Det högsta noterade elpriset någonsin i Sverige och Norden uppgår till 1458 öre/kWh och inträffade den 17 december 2009 klockan 17–18.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Magnus Thorstensson

Magnus Thorstensson

Ansvarig råkraftmarknad
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 28 06
E-post: magnus.thorstensson@energiforetagen.se