Bra att regeringen ser över avfallsförbränningsskatten

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Regeringen beslutade den 4 februari att tillsätta en statlig offentlig utredning som ska se över om ytterligare undantag kan införas från avfallsförbränningsskatten och avfallsskatten.

– Det är positivt att regeringen nu har tagit initiativ för att se över många av tillämpningsproblemen med avfallsförbränningsskatten. Sedan skatten infördes den 1 april förra året har tolkningsfrågorna hopat sig och skatteutformningen är i dag både rättsosäker och inkonsekvent. Till exempel omfattas avfall som fysiskt inte kan förbrännas, som vatten och sand, av skatten. Även avfall som går till annan avfallsbehandling än förbränning omfattas av skatten beroende på hur anläggningen har utformats, kommenterar Erik Thornström, ansvarig för skatter och styrmedel på Energiföretagen Sverige.

Energiföretagen Sverige och medlemsföretag har i skrivelser till Finansdepartementet påtalat flera tillämpningsproblem med avfallsförbränningsskatten, bland annat gällande dubbelbeskattningssituationer; som att avfall som inte förbränns omfattas av skatt, och de tolkningssvårigheter med skatteutformningen som finns i flera andra avseenden. Utredningen får nu i uppdrag att se över dessa skatteregler.

Utredningen kommer också att omfatta om det bör införas nya undantagsmöjligheter från avfallsförbränningsskatten för så kallat sekundäravfall, det vill säga utsorterat avfall som minst en gång ratats i försök till återvinning. Detta i syfte att skapa bättre förutsättningar för en hållbar materialåtervinning. Utredningen ska också ta ställning till om det finns behov av att genomföra ytterligare undantag i lagen om skatt på avfall (deponiskatten) för att främja giftfria kretslopp och återvinning av material och resurser genom ett undantag för visst sekundäravfall.

Sammanfattning av utredningens uppdrag

Utredaren ska enligt regeringens kommittédirektiv (dir. 2021:5) bland annat:

  • Ta ställning till om det finns behov av att införa ytterligare undantag i
    avfallsförbränningsskatten för att främja syftet med skatten
  • Lämna ett författningsförslag som undantar visst sekundäravfall från avfallsförbränningsskatten
  • Ta ställning till om det finns behov av att genomföra ändringar i avfallsskattelagen för att främja giftfria kretslopp och återvinning av material och resurser genom ett undantag för visst sekundäravfall
  • Ta ställning till hur eventuella undantag förhåller sig till EU-rätten,
  • Lämna nödvändiga författningsförslag.

Utredningsuppdraget ska redovisas senast den 28 februari 2022. Utredningsdirektiven finns att läsa finns att läsa här.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Erik Thornström

Erik Thornström

Ansvarig skatter och styrmedel - resurseffektivitet och energianvändning
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 27 08
E-post: erik.thornstrom@energiforetagen.se