Regeringen tar vidare förslag om slopade anslutningsavgifter för havsbaserad vind

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Energiföretagen är kritiska till att regeringen går vidare med sitt förslag om att minska kostnaderna för anslutning av havsbaserad vindkraft. Detta eftersom subventioner av havsbaserad vind i nuläget riskerar att tränga ut annan elproduktion med systemkritiska egenskaper som behövs för att kostnadseffektivt upprätthålla nödvändig driftsäkerhet i elsystemet.

Regeringen har beslutat att skicka ett förslag om minskade anslutningsavgifter för havsbaserad vindkraft på remiss. Förslaget innebär att Svenska kraftnät blir ansvariga för nätanslutningen till områden i havet där det finns möjlighet att uppföra flera anläggningar för havsbaserad vindkraft. Tanken är att skapa mer likvärdiga förutsättningar för anslutning mellan havs- och landbaserad vindkraft. Kostnaderna för detta kommer att slås ut på nätkunderna.  

Lars Andersson, sakkunnig hos Energiföretagen, kommenterar:  

- Allt pekar på att det fossilfria samhället kommer att använda betydligt mer el än idag och havsbaserad vindkraft är ett av flera produktionsslag med potential att bidra med fossilfri el. Förslaget från regeringen kommer dock att gynna havsbaserad vindkraft på andra kraftslags bekostnad. För att elsystemet ska fungera på bästa sätt behövs olika kraftslag med kompletterande egenskaper. Vi ser redan en mycket stor expansion av landbaserad vind och att i det läget välja att subventionera havsbaserad vindkraft - som tillför samma egenskaper till systemet - är olyckligt.

I och med att finansieringen sker via stamnätsavgiften kommer den att hanteras som en opåverkbar kostnad i elnätsregleringen och därmed bäras av elnätskunderna.  De omfattande och nödvändiga investeringarna i stamnätet som Svenska kraftnät redan planerar kommer att ge en fördubbling av stamnätstariffen till 2030. Om regeringen väljer att genomföra detta förslag så ökar stamnätstariffen ännu mer – vilket får konsekvenser för såväl elproducenter som elanvändare och Energiföretagen avråder därför från denna finansieringsform. 

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Lars Andersson

Lars Andersson

Ansvarig för vindkraft, solenergi och energilager/vätgas
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 25 04
Mobil: 070-111 27 02
E-post: lars.andersson@energiforetagen.se