Energiföretagen välkomnar Ei-tillsyn mot Svenska kraftnät

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Den 7 juli meddelade Energimarknadsinspektionen (Ei) att de inleder tillsyn mot Svenska kraftnät avseende tillämpningen av den så kallade 70-procentsregeln i EU:s elmarknadsförordning. Energiföretagen Sverige har efterfrågat detta efter att den marknadstilldelade stamnätskapaciteten minskat på senare år. Energiföretagen Sverige anser att Svenska kraftnät skyndsamt behöver vidta åtgärder för att lindra problemen och välkomnar därför denna granskning.

Under de senaste åren har kraftsystemet förändrats på flera sätt. Planerbar produktion i form av kärnkraft och kraftvärme har minskat. Samtidigt har mängden el från väderberoende kraftkällor som sol- och vindkraft ökat kraftigt. Denna utveckling har varit känd under en längre tid och vi menar att Svk i egenskap av systemansvarig myndighet skyndsamt behöver vidta nödvändiga åtgärder för att bemöta nya behov.

Begränsad överföringskapacitet ger större prisskillnader

Den lösning som tillämpats hittills har varit att begränsa nyttjandet av stamnätet för att kunna upprätthålla driftsäkerheten, vilket bidragit till stora skillnader i elpris inom Sverige. Dessa nätbegränsningar har blivit allt vanligare och alltmer omfattande. Exempelvis har inte överföringen från Norrland kunnat nyttjas till max sedan november 2017. Sedan dess har elmarknadens tillgång till stamnätet krympt.

Enligt elmarknadsförordningens 70-procentregel ska minst 70 procent av överföringskapaciteten tilldelas marknaden samtidigt som driftssäkerhetsgränserna respekteras med hänsyn till oförutsedda händelser. I elmarknadsförordningen ställs också krav på att systemoperatörerna (Svenska kraftnät i Sverige) ska vidta nödvändiga åtgärder för att uppfylla 70-procentsregeln. Energiföretagen har kontinuerligt påtalat vikten av att 70-procentsregeln uppfylls.

Lösningar kan realiseras – Energiföretagen vill bidra

Energiföretagens medlemsföretag har lösningar och kompetens för att bidra till att lösa problemet. Svenska kraftnät har mandat och resurser för att realisera dessa möjligheter. Vi hoppas att Ei:s granskning kan bli ett startskott för en konstruktiv dialog om hur elproduktion och elnät kan samverka för att öka den marknadstilldelade kapaciteten och skapa bättre förutsättningar för elektrifieringen av samhället.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Carl Berglöf

Carl Berglöf

Expert inom kärnkraft och elnätsteknik
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 96
E-post: carl.berglof@energiforetagen.se