EU:s sommarpaket är här: Höjd klimatambition i lagstiftningen

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Energiföretagen har länge drivit att EU borde höja klimatambitionen fram till 2030 från 40 procent till minst 55 procents minskning av koldioxidutsläppen jämfört med 1990. Idag presenterade kommissionen ett omfattande lagstiftningspaket som är en logisk följd av denna ambitionshöjning som kommissionen tillkännagav redan i september förra året.

Kommissionen presenterade idag hela tretton rättsakter. De flesta förslagen handlar om revideringar med syfte att anpassa lagstiftningen till det högre 2030-målet. Men det finns också exempel på ny lagstiftning såsom förslaget om en extern koldioxidavgift och EU:s klimatfond.

– Många av dagens förslag har Energiföretagen kämpat länge för och de kommer att ha en positiv inverkan på den svenska energisektorn. Men det finns några förslag som riskerar att försvåra omställningen. Energiföretagen kommer nu att analysera EU-kommissionens sommarpaket och återkomma med ändringsförslag i september, säger Daniel Wennick, Brysselchef Energiföretagen.

Några av de förändringar som påverkar energisektorn mest finns i förslagen om handeln med utsläppsrätter (EU ETS), förnybartdirektivet och energieffektiviseringsdirektivet. Men energiskattedirektivet och reglerna för markanvändning i jordbruk och skog är också viktiga för den svenska energisektorn.

Alla dagens förslag ska handla om en anpassning till det högre koldioxidmålet. För EU ETS kommer detta att leda till ett högre pris på utsläppsrätter, vilket i sin tur ger ett högre elpris. EU ETS kommer att utvidgas till fler sektorer, däribland till transporter och byggnader. I förnybartdirektivet kommer förslag på skärpningar för bioenergi. Ett exempel på detta är att produktionsanläggningar med mindre kapacitet än 20 MW tidigare var undantagna från att följa och rapportera enligt hållbarhetskriterierna för biomassa. Den gränsen föreslås nu flyttas ner till 5 MW och så kallade no-go zones föreslås för skogsavverkning för energiproduktion. Målet för förnybar energi föreslås höjas till 40 procent och energieffektiviseringsmålet höjs till 36 procent. I energiskattedirektivet föreslås att beskattning av alla bränslen ska harmoniseras inom EU i enlighet med direktivet.

– Det är viktigt att komma ihåg att detta endast är förslag. Nu påbörjas en process som kan ta upp till två år för att förhandla fram den slutgiltiga lagstiftningen mellan ministerrådet och Europaparlamentet. På Energiföretagen är vi väl förberedda och vi kommer att vara aktiva i denna process, avslutar Daniel Wennick.

Läs mer om EU:s Green Deal här

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Julia Lindholm

Julia Lindholm

Ansvarig Energiföretagens Brysselkontor
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: +32 483 033 156
E-post: julia.lindholm@swedenergy.se