Energiföretagens inspel till nationella vätgasstrategin

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Energiföretagen har lämnat sitt inspel till Energimyndighetens arbete med att ta fram en vätgasstrategi. I inspelet understryks vikten av att man i den nationella strategin förhåller sig till det omfattande ökande elbehov som Sverige står inför i takt med att samhället elektrifieras och vätgasanvändningen ökar. Likaså att den svenska, i princip helt fossilfria elmixen, tas till vara, i den meningen att all fossilfri vätgasproduktion välkomnas.

Energiföretagen har lämnat sitt inspel till Energimyndighetens arbete med att ta fram en vätgasstrategi. Energiföretagen anser att Fossilfritt Sveriges vätgasstrategi som publicerades tidigare i år tillhandahåller en bra utgångspunkt för fortsatt arbete. Vi ser däremot att det finns ett antal centrala utgångspunkter som bör ingå i en nationell vätgasstrategi som vi saknar i Fossilfritt Sveriges förslag.

Först och främst kan vi inte nog understryka hur viktigt det är att man i den nationella strategin förhåller sig till det omfattande ökande elbehov som Sverige står inför i takt med att samhället elektrifieras och vätgasanvändningen ökar. Vi ser också att det är helt nödvändigt att det tas fram ett förslag på en tidslinje för de olika vätgasinitiativ som man redan idag kan förutse och som också lyfts fram i Fossilfritt Sveriges förslag till strategi.

Likaså att den svenska, i princip helt fossilfria elmixen tas till vara, i den meningen att all fossilfri vätgasproduktion välkomnas. För att en strategi ska bli meningsfull så behövs en kvantifiering av kommande vätgasbehov och kraven på underliggande elproduktion. Det är också viktigt att få med ett fokus på resurseffektivitet för användning av vätgasen i samhället.

- Vi ser att den nationella vätgasstrategin har två uttalade syften; att möjliggöra för Sverige att bli en ledande nation för produktion och export av fossilfria produkter och bränslen samt att genomföra klimatomställningen för att nå Sveriges nationella klimatmål. LKAB:s satsning på fossilfritt järn är ett exempel på en möjlig klimatsmart export och skulle Sverige lyckas med elektrifieringen och att skapa bra förutsättningar för vätgasproduktion så kommer det antagligen att betyda än fler exportmöjligheter, säger Lars Andersson, ansvarig för vätgasfrågan hos Energiföretagen.

Energiföretagen lyfter att grunden för denna exportmöjlighet är Sveriges unika förutsättningar för fossilfri elproduktion, där vi redan idag har ett fossilfritt elsystem med ett överskott av el. Utöver befintlig elproduktion har Sverige mycket goda förutsättningar för utbyggnad av vindkraft, med bättre vindförutsättningar och därmed lägre produktionskostnad jämfört med de flesta andra länder i Europa.

Läs hela Energiföretagens inspel till den nationella vätgasstrategin. 

 

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Lars Andersson

Lars Andersson

Ansvarig för vindkraft, solenergi och energilager/vätgas
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 25 04
Mobil: 070-111 27 02
E-post: lars.andersson@energiforetagen.se