Energisvenska – succé efter drygt ett år

Publicerat av: Annika Johannesson ·

Energisvenska är ett läromedel som riktar sig till utrikesfödda ingenjörer och tekniker med ambitionen att arbeta inom energibranschen som ingenjör eller tekniker. Det är framtaget av LYS Förlag tillsammans med några av Energiföretagens medlemsföretag. Det är tänkt att användas i kurser och klassrumssammanhang med andraspråksinlärare. Efter ett år har den blivit en beställningssuccé. Kanske något även för dig eller ditt företag?

– Den här boken är anpassad till den som redan kan en del svenska och har gått exempelvis SFI, svenska för invandrare. Där lär man sig grunderna i språket, men för att snabbare komma in i arbetsuppgifterna hos ett energiföretag kan Energisvenska vara till stor hjälp, berättar Emil Molander, universitetsadjunkt vid Umeå universitet, legitimerad lärare i svenska som andraspråk och läromedelsförfattare på LYS förlag.

Emil Molander fick i uppdrag att jobbskugga yrkesverksamma på några av Energiföretagens medlemsföretag, för att få inblick i hur man pratar och om vad. Nu – ett och ett halvt år senare – visar beställningsunderlag och utvärderingar att boken är enormt uppskattad och efterfrågad.

På sexton månader har nästan 3 200 böcker beställts av utbildare runtom i Sverige. 25 procent av böckerna beställdes av SFI-lärare, 23 procent av gymnasielärare och 13 procent av lärare inom olika arbetsmarknadsutbildningar. Även Komvux, yrkeshögskolor, folkhögskolor samt universitet och högskolor återfinns bland beställarna.

Röster om Energisvenska

”Jag tycker att det borde finnas fler böcker utformade som denna! Jag använder boken både som faktabok och som stöd för språkinlärning hos utlandsfödda samt yrkesspråk och begrepp hos samtliga elever.”
Lärare El- och energiprogrammet, gymnasiet

”Tack för en bra bok! Jag kommer att fortsätta använda den för kommande klasser! Använder den främst inom yrkessvenska och språkstöd, men jag avser att be utbildare att använda den mer, bra förklaringar och övningar i början på vår utbildning.”
Utbildningsledare Elkraft, yrkeshögskola 

”Jag har använt Energisvenska som extra material för de kursdeltagare som visat intresse för energibesparing – den verkar riktigt bra för dem som ännu inte lärt sig språket och är en ögonöppnare för en gammal rörmokare som mig! Planerar att använda den mer i undervisningen till den kommande kursstarten.”
Yrkeslärare inom VVS, Komvux

Tre viktiga lärdomar

– Det är otroligt roligt att se den stora efterfrågan och att med hjälp av statliga främjandemedel, som bekostat detta projekt, bidra till att synliggöra branschen, och i synnerhet det språk som används, som är en enormt viktig pusselbit att behärska för att kunna komma in på arbetsmarknaden, säger Elin Fellers, projektkoordinator Energiföretagen Sverige.

– Framför allt har jag tagit med mig tre lärdomar. För det första; att en medarbetare behärskar god svenska är grundläggande för merparten av medlemsföretagen när de rekryterar, så detta bör vara prioriterat bland utbildare och inom skol- och arbetsmarknadspolitiken.

–  För det andra; att lära sig ett språk tar tid och är både ansträngande och förutsätter praktisk träning – här kan arbetsgivare ta ett större ansvar och istället för att prata om detta som en avsaknad av kompetens se vinningen i att främja ett lärande på jobbet. Att anställa en person som är motiverad att utveckla sitt språk är att dra en vinstlott när vi ser hur mycket den individen kan utvecklas i en stimulerande miljö där kollegor och handledare är till hjälp. Och sannolikt lär de sig en hel del på vägen de med!

– Sist, men absolut inte minst, tycks det finnas ett enormt stort behov av pedagogiskt läromaterial för vuxna som innehåller mer än reklam och information och här kan branscher och pedagoger samarbeta mycket mer.

Här kan du läsa mer om och beställa läromedlet Energisvenska.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Elin Fellers

Elin Fellers

Projektkoordinator välutbildade nyanlända
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 26 93
Mobil: 0701-64 44 47
E-post: elin.fellers@energiforetagen.se