Fjärrkylestatistik från 2020 visar både ökning och minskning

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Leveranserna av fjärrkyla minskade med cirka 2 procent under 2020 jämfört med året före. Ledningslängden i fjärrkylenätet ökade samtidigt med knappt 3 procent, vilket indikerar att efterfrågan på fjärrkyla fortsatt växer. Fjärrkyla produceras ungefär lika mycket från kylmaskiner och genom så kallad absorptionskyla i fjärrvärmenäten.

Fjärrkyla är storskaliga system för kylning liknande fjärrvärme. Ett centralt aggregat kyler ned en köldbärare som transporterar kylan i rörledningar till platser där den behövs. Fjärrkyla används till luftkonditionering men även i kylrum och liknande för att till exempel förvara livsmedel.

Energiföretagen Sverige redovisar varje år statistik från fjärrkylans utveckling. I årets statistik noteras följande:

  • Leveranserna av fjärrkyla minskade med 21 GWh (Gigawattimmar = miljoner kilowattimmar) till 969 GWh.
  • Den totala längden fjärrkyleledningar ökade med 17 km till 656 km.
  • Fyra tekniker dominerar produktionen med följande fördelning:
  1. Kylmaskin 28 procent 
  2. Absorptionskyla från fjärrvärmen 27 procent
  3. Värmepump 25 procent
  4. Frikyla från vattendrag 19 procent
  • Kontorsfastigheter och kommersiella lokaler är största kund med 30 procent av användningen. Flerfamiljshus och småhus är minsta kundgrupper.

Läs om fjärrkylestatistiken med grafer på Energiföretagens webbplats

 

Kontakta mig om du vill veta mer

David Wästljung

David Wästljung

Ansvarig statistik (vikarie)
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 62
E-post: david.wastljung@energiforetagen.se