Konsumentverket och Energimarknadsbyrån varnar för oseriösa säljare!

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Nu varnar både Konsumentverket och Konsumenternas Energimarknadsbyrå för oseriös telefonförsäljning av elavtal. Det handlar om fula säljknep där kundens luras att svara på ett sms, som felaktigt bekräftar att ett avtal ingåtts. Energiföretagen uppmanar sina medlemsföretag att aktivt informera sina kunder om vad de ska vara vaksamma på.

Konsumenternas Energimarknadsbyrå skriver på sin hemsida att fler kunder än någonsin kontaktar dem med klagomål om telefonförsäljning. Många känner sig lurade och klagomålen är så pass allvarliga att Energimarknadsbyrån ser sig tvungna att ge rådet att direkt avsluta samtal med telefonförsäljare om man inte vill teckna elavtal.

I en intervju med nyhetsbyrån TT (7/6 2021) säger Thomas Björkström, vd på Energimarknadsbyrån, att ärendena nästan fördubblades under andra halvan av 2020 och att allvaret i ärendena ökat drastiskt. Konsumentverket bekräftar bilden och skriver på sin hemsida att man ser en ökning av anmälningar av denna typ av ärenden.

- Många av problemen beror på luckor i lagstiftningen som gör det svårt för tillsynsmyndigheterna att agera vilket utnyttjas av oseriösa aktörer, säger Catherine Lillo, ansvarig för slutkundsfrågor hos Energiföretagen. Det kan handla om vilseledande fullmaktshantering eller missbruk av digitala tjänster – som detta med godkännande av avtal via sms. Vi välkomnar att Konsumentverket och Energimarknadsbyrån går ut och varnar, samtidigt som vi menar att vi snarast måste få till en tydligare lagstiftning och skärpt tillsyn.

Energiföretagen har länge arbetat med frågan om oseriösa aktörer på elmarknaden, bland annat genom certifieringen Schysst elhandel. Problemet har dock växt och under våren har man tillsammans med både elhandels- och elnätsföretag arbetat fram ett antal förslag. Åtgärder för att komma åt oseriösa aktörer - Energiföretagen Sverige (energiforetagen.se)

Energimarknadsbyrån om hur ett samtal kan gå till:

  • Upprörda kunder berättar liknande historier om hur de blivit lurade. Enligt klagomålen börjar det med att en telefonförsäljare ringer och ofta utger sig för att representera ett annat företag, exempelvis kundens nuvarande elhandlare.
  • När säljaren presenterar elavtalet så är det vanligt att viktig information om bindningstiden eller uppsägningstiden utelämnas och att priset beskrivs som mycket mer fördelaktigt än vad det i verkligheten är.
  • Därefter försöker säljaren på olika sätt få kunden att besvara ett sms, oftast genom att påstå att kunden är tvungen att svara på sms-meddelandet för att få mer information om avtalet. Säljarna beskrivs ofta som mycket forcerande. Kundens svar på sms-meddelandet som alltså avser en vilja att ta emot mer information används sedan som en bekräftelse på ett faktiskt elavtal.
  • Mot kundens vilja hävdar sedan elhandlaren att avtalet är giltigt. Det påstådda avtalet har ofta lång bindningstid och ett betydligt högre pris än vad kunden tidigare har haft.

Energimarknadsbyråns råd till den som blir uppringd är:

  •  Avsluta samtalet direkt.
  • Svara inte på sms.
  • Ifrågasätt påståenden om samarbete med din nuvarande elhandlare eller elnätsföretag.
  • Kontrollera Energimarknadsbyråns klagomålslista för att se om aktuellt bolag finns där.

 För den kund som känner sig lurad är det viktigt att veta att Konsumentverket konstaterat att ett elavtal som ingåtts på detta sätt - där konsumenten vilseleds och övertalas attsvara ja på ett sms - anses vara ett ogiltigt avtal. Konsumenternas Energimarknadsbyrå kan ge vägledning till den som upplever sig lurad in i ett elavtal.

Länkar: 

Klagoguide

Vägledning för dig som lurats in i ett elavtal genom att svara på ett sms

Vägledning för dig som har företag och som ingått elavtal efter falska påståenden vid telefonförsäljning

 

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Catherine Lillo

Catherine Lillo

Regionchef Mitt
Enhet: Medlemsrelationer & juridik
Telefon: 08-677 26 81
E-post: catherine.lillo@energiforetagen.se