Webbinarium: En rättssäker vindkraft? Framtiden för det kommunala vetot.

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Den 22 juni välkomnar vi till ett webbinarium om kommunal tillstyrkan av vindkraft - det så kallade kommunala vetot. Medverkar gör bland annat Lise Nordin, särskild utredare i den statliga utredningen En rättssäker vindkraftsprövning (SOU M2020:07) som senast den 30 juni ska presentera sina förslag.

Sveriges elanvändning kommer att öka med mer än 120 procent till 2045 enligt en färsk analys av Energiföretagen. Regeringen har uttryckt att man bör ta sikte på en fördubblad elanvändning. Detta för att klara Sveriges klimatmål och nya stora industrisatsningar som aviserats. Detta förutsätter stora investeringar i ny elproduktion.

Idag är landbaserad vindkraft ett av de billigaste och snabbaste sätten att öka elproduktionen. Vindkraft måste enligt miljöbalken få en kommunal tillstyrkan, det så kallade ”kommunala vetot”. Detta innebär en stor osäkerhet för den som vill etablera ny vindkraft och sedan regelverket infördes har hundratals vindkraftverk stoppats, på ibland oklara grunder.

Den statliga utredningen En rättssäker vindkraftsprövning (SOU M2020:07) skall senast den 30 juni presentera förslag på om dessa regler kan tas bort, eller bedöma andra förslag som kan bidra till en mer rättssäker vinkraftsprövning.

Energiföretagen arrangerar den 22 juni ett webbinarium med medverkan av den särskilda utredaren Lise Nordin. Medverkar gör även representanter från Energiföretagen, SKR, Vattenfall och Holmen som ger sin syn på regelverket, dess tillämpning idag och hur det kan utvecklas.  Anmäl dig till webbinariet via följande sida. 

Program

14.00

Introduktion till frågan

Lars Anderson

Ansvarig för vindkraft på Energiföretagen

14.10

Energiföretagen om vindkraft och kommunala vetot

Ingela Lindqvist

Jurist på Energiföretagen

14.20

Vattenfall och energiföretagets perspektiv, exempel

Daniel Gustafsson

chef för utveckling

14.30

Holmen om industrins perspektiv. Elbehov.

Linda Olofsson

Tillståndsansvarig

14.40

SKR om kommunens perspektiv

Ann-Sofie Eriksson

Sektionschef

14.50

Lise Nordin om utredningens slutsatser

Lise Nordin

Särskild utredare

15.10

Summering, frågor till deltagarna

Lars Andersson

Anmäl dig till webbinariet via följande sida. 

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Hannes Borg

Hannes Borg

Ansvarig samhällskontakter
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 27 04
E-post: hannes.borg@energiforetagen.se