Energibranschen är Sveriges mest jämställda bransch

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Enligt Nyckeltalsinstitutets Jämställdhetsindex, Jämix, för år 2020 är energibranschen den mest jämställda av alla branscher. Energibranschen placerar sig också på en hedervärd silverplats i mätningen Attraktiv arbetsgivarindex. Dessutom har Ellevio AB utsetts till den mest attraktiva arbetsgivaren i Sverige – alla kategorier!

Energibranschen hamnar återigen i topp över mest jämställda branscher. Anledningen till topplaceringen är jämställda lönestrukturer, jämställda anställningsformer, heltids- och tillsvidaretjänster samt att skillnaderna mellan kvinnor och män i nivåerna för långtidssjukfrånvaro och uttag av föräldraledighet är betydligt mindre än i de flesta andra branscher. Detta indikerar god arbetsmiljö för både män och kvinnor liksom en tillåtande kultur för både män och kvinnor i att ta ut föräldraledighet.

Samtidigt har branschen en jämställdhetsutmaning i att öka andelen kvinnor från dagens knappa 30 procent, men givet den strukturen har män och kvinnor lika möjligheter att exempelvis bli chefer. De flesta företag i kartläggningen har jämställda ledningsgrupper och chefsstrukturer, där andelen kvinnor och män nästan helt speglar strukturen bland de anställda.

Energibranschen kommer även högt i Nyckeltalsinstitutets mätning av Attraktiv arbetsgivarindex, AVI. Där utmärker sig branschen speciellt med låga sjuktal, höga nivåer av tillsvidareanställningar, mycket bra storlek på arbetsgrupper per chef samt få avgångar.

- Energibranschen är inte bara mest jämställd, vi placerar oss även på andra plats när det gäller mest attraktiva arbetsvillkor, vilket indikerar att vår bransch är attraktiv och hälsosam med goda arbetsvillkor och möjligheter till gott ledarskap. Det är otroligt glädjande, säger Andreas Lepa som är ansvarig för kompetensförsörjningsfrågor på Energiföretagen Sverige.

Ellevio Sveriges mest attraktiva arbetsgivare

Nyckeltalsinstitutets årliga kartläggning visar att Ellevio AB är den mest attraktiva arbetsgivaren i Sverige. Resultatet är baserat på data i form av indexerade arbetsvillkor som bland annat sjukfrånvaro, friskvård, lön, övertid, chefsstrukturer och karriärmöjligheter. Stadsbyggnadskontoret i Göteborg är bäst när det kommer till jämställdhet medan Peab AB för andra året i rad visar att de erbjuder sina medarbetare mest hälsosamma arbetsvillkor i landet.

Fakta om kartläggningen

Kartläggningen baseras på insamlad statistik från 2020 och har genererats från en unik databas, med information om drygt 600 000 medarbetares faktiska arbetsvillkor, från drygt 300 företag och organisationer. Kategorin Attraktiv arbetsgivarindex baseras på faktorer som bland annat tillsvidareanställningar, lika chefskarriär, gruppstorlek, kompetensutveckling, övertid och sjukfrånvaro.

Jämställdhetsindex baseras på faktorer som lika arbetsvillkor för män och kvinnor som till exempel lön, ledningsgrupp, föräldraskap, deltid och visstidsanställning. Hälsoindex baseras bland annat på faktorerna sjukfall, rehabresultat, sjukfrånvaro, friskvård och arbetsmiljöarbete.

Här kan ni ta del av hela kartläggningen tillsammans med ännu mer intressanta resultat och analyser i Nyckeltalsinstitutets årsrapport

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Andreas Lepa

Andreas Lepa

Ansvarig kompetensförsörjningsfrågor
Telefon: 08-677 26 07
Mobil: 0701644407
E-post: andreas.lepa@energiforetagen.se