Energiföretagens position om biobränslen

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Med anledning av den intensiva debatt om skogsbruket och användningen av bioenergi som pågår just nu, ser vi på Energiföretagen Sverige ett behov av att klargöra vad det är som faktiskt används som biobränslen för fjärrvärmeproduktion, liksom andra fakta kring biobränslen. Med vår nu publicerade position vill vi även klargöra branschens ståndpunkter i biobränslefrågan.

Det pågår en intensiv debatt om skogsbruket och användningen av bioenergi, inte minst för produktion av biodrivmedel och el- och fjärrvärmeproduktion. Politiska initiativ från EU ger oroväckande signaler om att det kan skapas orimliga krav för användningen av bioenergi. Med vår position om biobränslen vill vi på Energiföretagen klargöra vilka fraktioner som faktiskt används som biobränslen för fjärrvärmeproduktion, det vill säga rester från andra verksamheter. Vi vill med detta även klargöra branschens ståndpunkter i biobränslefrågan.

Det övergripande budskapet i positionen är att vi i fjärrvärmen tar det som blir över från andra verksamheter, såsom skogsbruk, sågverk och träindustri, livsmedelsindustri med mera och tar vara på energin i dessa rester. Skogen huggs inte ned för att bli fjärrvärme. Men uttaget av bioråvara från skogen förutsätter att skogsbruket bedrivs på ett långsiktigt hållbart sätt och det är centralt att uttagen sker på en nivå som inte äventyrar den biologiska mångfalden och andra miljömål. Att använda rester från skogen, upp till en nivå som inte äventyrar miljömålen, till bioenergi är ur ett klimatperspektiv bättre än att låta dessa förmultna och ge utsläpp av växthusgaser utan att energin tillvaratas.

Du kan läsa hela positionen här.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Raziyeh Khodayari

Raziyeh Khodayari

Ansvarig miljö, hållbarhet, energitillförsel och energiaskor
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 13
E-post: raziyeh.khodayari@energiforetagen.se

Lina Enskog Broman

Lina Enskog Broman

Ansvarig kraftvärme, fjärrvärme och fjärrkyla
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 16
E-post: lina.enskog.broman@energiforetagen.se