Vårfloden har dragit i gång, något senare än vanligt

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Rubriken är inte helt korrekt då vårfloden faktiskt startat sedan några veckor tillbaka i landets södra och mellersta delar, men nu har den även startat i de båda nordligaste elområdena där de stora vattenmagasinen ligger. SMHI varnar för höga flöden i Norrbottens inland. Vi nettoexporterar fortfarande el men överskottet har minskat.

Energiföretagen Sverige producerar varje vecka Kraftläget som tar upp den aktuella driftsituationen för de svenska kraftslagen. Den stora vårfloden, som kan utläsas i diagram över tillrinning och magasinsinnehåll, brukar starta kring vecka 16. Förseningen på tre veckor har haft mindre betydelse då vattenmagasinen i stort sett ändå legat över normalläget hela tiden.

– Vårfloden har en viktig funktion för energisystemet eftersom det fyller på magasinen med energi. Det är ungefär som när man laddar ett batteri, säger David Wästljung som är statistiker hos Energiföretagen Sverige.

Magasinsinnehåll över medianvärde – SMHI varnar

I kraftläget från vecka 19 som presenterades den 20 maj framgår att tillrinningen var 108 procent av medianvärdet, mätt från 1960 till 2020. Fyllnadsgraden i magasinen steg samtidigt till 34,9 procent, vilket är 7 procentenheter högre än medianvärdet för vecka 19.

– Vi har haft en lite högre fyllnadsgrad än normalt i magasinen under vinterhalvåret . Men om vi totalt sett har en högre fyllnadsgrad efter vårfloden är svårt att säga redan nu. Likaså är det för tidigt att säga något om hur det ser ut efter sommaren, säger David Wästljung.

SMHI har gått ut och varnat för höga flöden i små vattendrag i Norrbottens inland. Samtidigt har varningsgränserna ändrats så att en klass 1-varning nu visar på en mer allvarlig flödessituation än tidigare.

Fortsatt stor nettoexport – klar minskning dock

Noteringar i övrigt från Kraftläget vecka 19:

  • Den totala vattenkraftsproduktionen mätt de senaste 12 månaderna ligger något högre jämfört med 12-månadersvärdet före, då vattentillgången varit god.
  • Samma jämförelse när det gäller kärnkraften visar drygt 20 procent minskad produktion sedan Ringhals 1 stängt vid senaste årsskiftet.
  • Vindkraftens samlade produktion de senaste 12 månader är i stort densamma som 12-månadersperioden före.
  • Övrig värmekraft (främst kraftvärme) ligger något högre jämfört med 12-månadersvärdet före.
  • Sverige nettoexporterar fortfarande mycket el. Här visar det senaste 12-månadersvärdet en minskning med knappt 30 procent, jämfört med 12-månadersvärdet före.

Läs mer om Kraftläget och information från SMHI

Läs Kraftläget på Energiföretagens webbplats

Läs SMHI:s varning om höga flöden och nya varningsregler här

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Kalle Lindholm

Kalle Lindholm

Kommunikatör
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 55
E-post: kalle.lindholm@energiforetagen.se