Efterlängtad utredning om oschyssta säljmetoder

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Energiföretagen har länge efterlyst krafttag mot de oseriösa och allt mer aggressiva företag som skapar osäkerhet för elhandelskunderna och förstör förtroendet för resten av branschen. Nu har Energimarknadsinspektionen startat ett projekt för att utreda frågan och ta fram åtgärdsförslag vilket Energiföretagen varmt välkomnar.

Energiföretagen gick nyligen ut med budskapet att problemet med oseriösa elhandlare vuxit så pass mycket att det nu krävs ytterligare åtgärder från våra politiker. Detta eftersom nuvarande lagstiftning är utformad utifrån premissen att företag sköter sig, vilket uppenbarligen inte alla gör. Men ny lagstiftning tar tid, vilket gör att det finns ett akut behov av ökad tillsyn och samarbete mellan olika myndigheter för att komma åt de mest bedrägliga säljmetoderna.

Nu startar Energimarknadsinspektionen ett projekt för att utreda och ta fram åtgärdsförslag för att förbättra situationen för kunderna på elmarknaden. Ett mycket välkommet initiativ.

- För oss är det otroligt viktigt att komma tillrätta med problemet och vi har en pågående dialog med Energimarkandsinspektionen och ger inspel till deras arbete. Kunderna har rätt att känna sig trygga och de oseriösa företagens agerade spiller över på förtroendet för den stora majoriteten av elhandelsföretag som varje dag gör sitt yttersta för att vara tydliga och schyssta i sina kundkontakter, kommenterar Catherine Lillo, ansvarig för slutkundsfrågor hos Energiföretagen.

Om Ei:s projekt

Ett av Ei:s uppdrag är att stärka konsumenternas ställning på energimarknaderna. En viktig del i arbetet är att hantera klagomål och svara på frågor från konsumenter. De vanligaste klagomålen inom området elhandel handlar just nu om elhandelsföretag som använder sig av oschyssta affärsmetoder, det vill säga metoder som kunderna uppfattar som vilseledande. Ei har de senaste åren sett en ökning av antalet klagomål om oschyssta affärsmetoder och upplever att problematiken och utvecklingen är mycket allvarlig.

Ei startar därför ett projekt för att utreda oschyssta affärsmetoder som används av elhandlare på den svenska elhandelsmarknaden. Målet med projektet är att ta fram åtgärdsförslag för att förbättra marknadens funktion och för att förhindra att elhandlare använder de affärsmetoder som bedöms vara mest problematiska för kunden. Projektet kommer att sammanfattas i en rapport som ska publiceras i slutet av september 2021. Läs all information på Ei:s hemsida.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Catherine Lillo

Catherine Lillo

Ansvarig slutkundsmarknad el
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 81
E-post: catherine.lillo@energiforetagen.se